Idag publicerar vi några bilder på oss som står på KD Svalövs kommunvalsedel

Det här är Aase Jönsson som är vår vice ordförande. Hon bor i Billeberga och står på plats nummer 1 på vår kommunvalsedel.

Det här är vår ordförande Åke Jonsson som står på 2:a plats på vår kommunvalsedel. Han bor i Svalöv.

Det här är Sara Wergilis. Hon står på plats 3 på vår kommunvalsedel. Hon bor i Röstånga.

Här är en gruppbild på några fler som är med på vår valsedel: fr.v. Bo Jönsson, Åke Jonsson, Aase Jönsson, Sara Wergilis, Camilla Terp, Karl-Erik Karlsson och Anders Bjerehjelm

Kampanj på Röstånga marknad

Lördagen den 21 och söndagen den 22 var vi på Röstånga marknad och delade ut KD-ballonger, popcorn i KD-muggar och KD-tidningar och annat valmaterial inklusive vår egen folder.

På bilden syns  Johan Björk som blåser ballonger och Henrik Lindholm som gör i ordning popcornmaskinen.

 

Även vår ordförande Åke Jonssons tre söner kom förbi en stund och hjälpte till så mycket de hade lust till.

KD-årsmöte fastställde kommunvalsedel

 

Vid Kristdemokraternas årsmöte i Billeberga fastställde partiet i full enighet sin kommunvalsedel. Listan är helt jämlik med lika många kvinnor som män och dessutom en kvinna som första namn. Den toppas av Aase Jönsson, Billeberga, följd av Åke Jonsson, Svalöv, Sara Wergilis, Röstånga, Anders Bjerehjelm, Svalöv, Karl-Erik Karlsson, Svalöv, Camilla Terp, Kågeröd, Cathy Lawson-Body, Svalöv och Bo G Jönsson, Billeberga. De flesta kommundelarna finns representerade på listan.

Vid årsmötet informerade och inspirerade Kristdemokraternas distriktsombudsman Mattias Grängzell, Staffanstorp och gav exempel på aktuella valfrågor, där jämlik sjukvård utan långa köer ligger högt på listan.

Årsmötesvalen innebar omval på nästan alla poster. Styrelsen fick förnyat förtroende och består av Åke Jonsson, ordf., Aase Jönsson, vice ordf. och kassör, Karl-Erik Karlsson, sekr., samt Anders Bjerehjelm, ersättare. Som ordinarie ombud till partidistriktets årsmöte valdes Åke Jonsson och Aase Jönsson, med Sara Wergilis och Anders Bjerehjelm som ersättare. En omfattande verksamhetsplan och budget för valåret antogs.

KD i Svalöv har haft sitt årsmöte

Den 19 februari hade KD i Svalöv sitt årsmöte. Det inleddes med inspirerande ord från vår ombudsman Mattias Grängzell. På årsmötet valdes vilka som ska sitta i styrelsen under det kommande året, och vilka som ska stå högst upp på vår kommunvalsedel i valet den 9 september 2018.

Detta är de fem som står överst på vår kommunala valsedel: Fr. v. nr 1. Aase Jönsson, nr 2. Åke Jonsson, nr 3. Sara Wergilis, nr 4. Anders Bjerehjelm, nr 5. Karl-Erik Karlsson

 

Styrelsen omvaldes: Aase Jönsson är vice ordförande, Åke Jonsson är ordförande, Karl-Erik Karlsson är sekreterare och Anders Bjerehjelm är ersättare