Diskussion om arbetsrum på kommunfullmäktige

Centern i Svalöv säger sig bedriva en tuff och aggressiv oppositionspolitik. Det tar sig ofta märkliga och ibland lustiga uttryck, men nu överträffar man sig själva! Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde tog man upp en fråga om de bakgrunder som man kan se under online-möten. Närmare 30 minuter av kommunfullmäktiges tid användes till att diskutera mitt arbetsrum/hemmakontor, i mitt eget hem. Inredningen av mitt rum faller inte C på läppen eftersom man kan skönja en KD affisch bakom min rygg. Affischen är uppklistrad på insidan av dörren som jag givetvis stänger under mötena, varvid den kan syns bakom mig. Det är förvisso inte den elegantaste inredningsdetaljen i hemmet, men jag förväntade mig ändå inte att Lennart Pettersson och Marie Irbladh kräver att få inreda mitt arbetsrum, i mitt hem! Inom Framgång För Svalöv anser vi att det finns betydligt viktigare frågor att använda tiden på!

Bild på Aase Jönssons arbetsrum

Några tankar om feminism

Så här på fredagskvällen funderar jag på vår feministiska regering och dess symbolpolitik.
Alla vänsterfeminister både röda och gröna är väldigt engagerade i hur få kvinnor som sitter i bolagsstyrelser och anser att det ska kvoteras in fler. De förespråkar också genusneutrala förskolor. Där ska barnen leka med könsneutrala leksaker och fostras att vara lika. Jag kommer osökt att tänka på historian om de två dagisbarnen som stod och samtalade:
Det ena barnet frågade det andra
– Vad är du? Pojke eller flicka?
Det andra barnet:
– Jag vet inte!
Det första barnet:
– Jaså. Vad heter du?
Det andra barnet:
– Måns.
Det första barnet:
– Aha. Då är du en katt!
På förskolan är föräldrarna inte föräldrar utan vårdnadshavare. Det är inte mamma eller pappa som hämtar, utan förälderns namn används.
Jag undrar om vänsterfeministerna helt har missat alla verkliga problem, som en sann feminist borde reagera på?
Som Kristdemokratisk feminist, är jag mer oroad över mängden oacceptabla händelser ute i det verkliga livet, såsom könsstympning av unga kvinnor och små flickor, oskuldsoperationer, balkongflickor, barnäktenskap, pedofili, våld i nära relationer, grooming, sugardating, våldtäkter samt hedersrelaterat våld och förtryck.
Min slutsats är att allt detta är så obehagligt, att vänsterfeministerna tycker att det känns bättre att gömma sig bakom en massa genusflum, i tron att livet blir så mycket bättre om flickor inte får leka med dockor och pojkar inte får leka med bilar.
Aase Jönsson (KD) Svalöv

Aase Jönssons anförande angående bildande av utvecklingsbolag i Svalövs kommun

På måndagens helt digitala kommunfullmäktigemöte höll Aase Jönsson följande anförande:
”Tack för ordet Presidium, åhörare och press:

Svalövs kommun är en relativt liten kommun. Vi kan inte förvänta oss att stora företag kommer hit och hjälper oss att utveckla vår kommun. Det krävs ett proaktivt politiskt ledarskap. Vi Kristdemokrater är glada och stolta för att vara en del av Framgång För Svalöv, som ser till att vår kommun utvecklas på ett positivt sätt.
Svalövs kommun har en omfattande historia av forskning inom växtförädling.
Nu skapas möjligheter att öppna upp ny forskning och utveckling inom tekniska områden. Det är självklart för oss Kristdemokrater, att vi ska satsa på denna utveckling. Vi Kristdemokrater tycker att vi ska vara modiga och möta framtiden som en forskarkommun.
Att starta ett Utvecklingsbolag ligger helt i linje med den vision som majoriteten av de politiska partierna i Fullmäktige ställde sig bakom. Detta bolag kan bestå av både lokala och internationella aktörer. Det finns stora utvecklingsmöjligheter för kommunen.
Här har vi ännu en gång möjlighet att sätta Svalöv på kartan.
Bifall till KS förslag!”

Nu har vi i KD Svalövs styrelse skickat julbrev till alla våra medlemmar

Kristdemokraterna en del av Framgång för Svalöv

Här är några aktuella projekt vi medverkat till för en positiv utveckling av vår kommun.

Med vårt partis värdegrund är det en central uppgift för oss att speciellt värna om de mest utsatta grupperna i samhället. Det är därför som en hel del av projekten nedan rör barn, ungdomar och äldre.  Vi vill också göra vår kommun än mer attraktiv, så att vi får fler invånare och fler skattebetalare.

Förskoleutbyggnad. Vid Månsaboskolan i Svalöv har en förskola inrättats i befintliga lokaler. Planering pågår för nybyggnad av förskola i Billeberga och Teckomatorp. Vid Kågerödslund planeras en uteförskola.

 

Aktivitetsparker för ungdomar har länge varit hett efterlängtade. Nu har det byggts sådana både vid Båghallen i Svalöv, Lunnaskolan i Kågeröd och Idrottsplatsen i Teckomatorp. Varje aktivitetspark innehåller en skateboardramp, en pumptrackbana, ett teqballbord och ett utegym med fyra olika redskap.

 

Projekt för att få arbetslösa ungdomar i arbete. Kommunen samarbetar med Landskrona kommun i ett DUA spår (Delegationen för Unga i Arbete). Man samarbetar också med Vidinge Grönt, Norrvidinge, där man utbildar arbetslösa i att köra truck av olika storlekar för att sedan få jobb på Vidinge Grönt. De unga som inte går i Gymnasiet eller har hoppat av en utbildning har kommunen uppsökande verksamhet för.  Allt för att få dessa ungdomar igång igen med utbildning eller praktikplatser. Kommunen driver även ”Fokus Sysselsättning” som har till mål att få arbetslösa i någon form av sysselsättning, praktik eller utbildning.

 

Lantlyckan Svalöv. För södra delen av detta område mitt emot gamla järnvägsstationen har en detaljplan tagits fram för beslut i fullmäktige. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av totalt ca 75 bostäder i form av såväl särskilt boende och trygghetsboende med tillhörande kontors- och administrationslokaler men även vanliga bostadslägenheter i attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

I ett senare skede kommer det på resterande del av Lantlyckan ges utrymme för fler bostadslägenheter liksom handel.

 

Byte av VA-ledningar. I Svalöv pågår omfattande arbeten i NSVA:s regi för att byta gamla och uttjänta ledningar för vatten och avlopp. Härigenom undviker man besvärande och kostsamma läckor framöver. Avloppsledningarna läggs numera som duplikatsystem med separata ledningar för spillvatten respektive dagvatten, vilket frigör kapacitet på reningsverket.

 

Koncernbildningen. Det är viktigt med en sund ekonomi och att våra skatteintäkter används för våra invånares bästa. Därför har Framgång för Svalöv nu bildat en koncern, Svalövs Kommunhus AB, vilket gör att man får fram betydande vinster till gagn för bland annat vård, skola och omsorg. I Svalövs Kommunhus ingår Svalövsbostäder AB, Svalövs Samhällslokaler AB samt Svalövs Kommunservice AB.

Folkomröstningen som enligt ursprungligt beslut skulle skett den 12 december har på grund av covid-19-pandemin senarelagts till ännu ej bestämt datum nästa år. För övrigt är styrningen av de kommunala bolagen inget en folkomröstning kan ändra på. Bolagen styrs idag av styrelser valda av kommun-fullmäktige enligt kommunallagen och så kommer det fortsätta att vara även efter koncernbildningen.

 

Samarbetet i styret Framgång för Svalöv fungerar bra genom att de ingående partierna KD, SD och M alla har en gemensam strävan att göra Svalövs kommun till en bra och framgångsrik kommun. Dessutom har vi en överenskommelse om konsensusbeslut mellan de i styret ingående partierna, så att ingen ska riskera att känna sig överkörd.

SVALÖVS KOMMUN FÅR ETT AKTIVITETSHUS

”Det händer något nu. Vi i KD, SD och M sätter invånarna i första rummet.”, säger Aase Jönsson (KD)
Nu är det bestämt. Svalövs kommun ska starta upp ett aktivitetshus i Svalöv nästa år. Aktivitetshuset kommer att bli en plats för aktiviteter och gemenskap för alla åldrar. Själva huset kommer att ligga i Svalöv men aktiviteter kommer även att erbjudas ute i byarna.
Under våren kommer det att anställas en person som är ansvarig för aktivitetshuset. Tanken är att denna person tillsammans med kommunens invånare, föreningar, näringsliv, viss kommunal verksamhet och samhället i stort ska organisera verksamheten och skapa något helt nytt.
Satsningen på aktivitetshuset är permanent och innebär att man breddar utbudet av aktiviteter jämfört med hur det ser ut idag. En konsekvens av detta är att Cityidrott inte kommer att fortsätta sin verksamhet i kommunen för barn från förskoleklass till årskurs 6 efter årsskiftet. Aktivitetshuset kommer att ta över deras roll att skapa aktiviteter framöver. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Cityidrott för deras stora engagemang och ett gott samarbete.
Till dess att aktivitetshuset kommer i gång med sina aktiviteter, besök gärna våra nya aktivitetsparker i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. Här finns det utegym, pumptrackbana, skateboardramp och ett teqballbord.
Källa: https://www.facebook.com/svalov.se/photos/a.160248387959492/704544106863248