Aase Jönsson i toppen för kvinnoförbundet KDK

Aase Jönsson, Billeberga blev helt nyligen omvald som 2:e vice ordförande för
Kristdemokraternas kvinnoförbund KDK. Aase är även ordförande för KDK i Skåne. Dessutom drar Aase det tyngsta lasset för Kristdemokraterna i Svalöv, som ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot av kommunstyrelsen. Hon är också ordförande i socialnämnden. Allt detta tillsammans vittnar om en mycket hög arbetskapacitet.
-Jag gillar att ha många bollar i luften, säger Aase Jönsson. Fortfarande är det inte full
jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi i KDK för att stärka kvinnans ställning och inflytande i samhället och jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi jobbar aktivt genom utbildning för att engagera och stödja kvinnor till insatser i det politiska arbetet.
-Några viktiga konkreta frågor som vi arbetar med i kvinnoförbundet är hederskultur,
människohandel och trafficking, men också kvinnosjukvården och kvinnors ekonomi och företagande, säger Aase Jönsson.
Nyvald förbundsordförande för KDK är Sarah Havneraas (26 år) från Uppsala och 1:e vice ordförande är Eva Wallin från Öckerö.