Styrelsen

Frank Urban Johansson, ordförande

Åke Jonsson, vice ordförande

Aase Jönsson, kassör

Karl-Erik Karlsson, sekreterare

Lars Kristensson, styrelseledamot

Marie Dahlström, styrelseledamot

Anders Bjerehjelm, ersättare i styrelsen

Tobias Entin, ersättare i styrelsen