Styret i Svalöv eniga om folkomröstningsfrågan

De styrande partierna i Svalövs kommun – Framgång för Svalöv – bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har gjort sin analys och landat i att frågeställningen på Folkinitiativets namninsamlingslappar ska återges ordagrant oavsett att Folkinitiativet torgfört flertalet felaktigheter såsom att ärendet berör bolagisering av allmännytta och privatiseringar. Folkinitiativet har också gjort ett eget uttalande vid överlämnandet av listorna, att ärendet gått för fort.

Den föreslagna frågeställningen blir således:

– JA – Jag röstar JA till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun

– NEJ – Jag röstar NEJ till förändrad bolagsstyrning i Svalövs kommun.

– Dessa frågor behöver bli publika, så att medborgarna får se hur felaktigt många av Folkinitiativets insamlare direkt missledde dem för deras underskrift. Det är kommunfullmäktige som styr bolagen nu och det är kommunfullmäktige som styr bolagen även efter den tänkta förändringen, säger Teddy Nilsson (SD)

– Att namninsamlarna ljugit i flera detaljer behöver komma fram, säger Angelie Fröjd (M)

– Det är inte alls märkligt att vi behövde analysera frågeställningen utifrån alla felaktigheter som torgförts av namninsamlare, säger Aase Jönsson (KD)