Förtroendevalda

Frank Urban Johansson

E-post: bengtsfors@live.se

Tel. 072-837 52 66

Bosatt i Svalöv.

Uppdrag: Ordförande i lokalavdelningen, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot av styrelsen för Svalövs kommunhus AB.

Frank Urban Johansson, en presentation:

Vem är du som person?
Jag är född i Dalsland och flyttade för 25 år sedan till Skåne. Jag bor sedan 10 år i Svalöv med min fru Areeya och min 11-åriga dotter. Jag har även ytterligare tre vuxna barn. Jag är utbildad företagsekonom och har i 36 år varit verksam som livsmedelshandlare. Jag har nu uppdrag i flera skånska kommuner som God man och särskild förordnad vårdnadshavare för barn och vuxna.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag är ordförande i lokalavdelningen och ersättare för KD i kommunstyrelsen. Jag ingår i styrelsen för Svalövs kommunhus AB.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
Att vara ärlig och insatt i den politiska verkligheten i kommunen. Ha lätt för att samarbeta och hitta lösningar för att nå de mål som är uppsatta. Att fullfölja de uppdrag man är vald till på bästa möjliga sätt.

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag har sedan länge, i hela mitt vuxna liv, varit intresserad av politik och samhällsfrågor. Inom mitt parti KD har jag möjlighet att påverka politiken i kommunen och göra vardagen lättare och bättre för invånarna.  Jag brinner för skola, vård och omsorg och anser att vi måste göra stora förbättringar inom detta område.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraterna står för att behålla de värderingar som är viktiga i livet. Individen skall själv kunna utveckla sina förutsättningar efter egen förmåga. Allas lika värde är viktigt att framhålla i alla sammanhang. Jag brinner för att äldre, utsatta barn och funktionsnedsatta själva ska ha rätt och möjlighet att föra sin talan.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att vi som politiker jobbar för att utveckla kommunen till det bästa i alla verksamheter och tjänster som rör kommunens invånare.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Jag ser naturligtvis positivt på Kristdemokraternas roll att vara med och påverka kommunens framtid till det bästa. Vi är delaktiga i många för kommunen framgångsrika beslut 2020 och jag ser med förhoppning fram emot att även fortsätta vårt fruktsamma arbete efter valet 2022.


Aase Jönsson

E-post: aase.jonsson@kristdemokraterna.se

Tel. 0706-77 53 64

Bosatt i Billeberga.

Uppdrag: Gruppledare, kassör i partiavdelningen, ledamot av Kommunfullmäktige, ledamot av Kommunstyrelsen, ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i Socialnämnden, vice ordförande i FINSAM, nämndeman i Tingsrätten.
Ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne och 2 vice ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelse.

Aase Jönsson, en presentation:

Vem är du som person?
Jag är gift med Bosse sedan 45 år tillbaka. Vi har fyra vuxna barn. Familjen bor på Blomområdet i Billeberga sedan 1976. Jag jobbar som administratör i Bjuvs kommun.

Vilka politiska uppdrag har du?
Kommunalråd i Svalöv och ordförande i Socialnämnden. Ordinarie i kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vice ordförande i Finsam. Ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i Skåne samt 2:e vice ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
De tre viktigaste egenskaperna för en politiker är att vara ärlig, samarbetsvillig och lösningsfokuserad. Att vara ärlig innebär att man är hederlig och sanningsenlig, kort och gott en person som går att lita på!

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag började intressera mig för lokala skolfrågor när barnen gick i skolan. Detta växte till ett engagemang inom handikapprörelsen vilket i sin tur ledde till att jag gick med i Kristdemokraterna 1996 för att kunna påverka i verkliga livet.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraterna vill ge varje individ möjlighet och ansvar att utvecklas enligt sina förutsättningar. Speciell uppmärksamhet och omtanke ägnas också åt grupper som inte kan föra sin egen talan såsom barn, äldre och funktionsnedsatta. Detta stämmer med mina ambitioner!

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att Svalövs kommun ska erbjuda bästa möjliga verksamhet och tjänster åt sina invånare.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs Kommun?
Jag ser positivt på Kristdemokraternas delaktighet i styret. Vi har fått igenom en hel del av våra hjärtefrågor och vi hoppas kunna fortsätta det goda arbetet efter valet 2022.

 

Åke Jonsson

E-post: ake.delbert.jonsson@kristdemokraterna.se
delbertaake@gmail.com

Tel. 070-69 39 832

Bosatt i Svalöv.

Uppdrag: Vice ordförande i partiavdelningen, ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige och ordförande av Valberedningsnämnden

Åke Jonsson, en presentation:

Vem är du som person?
Jag heter Åke Jonsson och är en 51-årig översättare som på min fritid är vice ordförande för Kristdemokraterna i Svalövs kommun. Jag är gift med Desie och mina söner är Jakob som snart är 18 år, Erik som snart är 14 år och Vilhelm som är 11 år.

Vilka politiska uppdrag har du?
Vice ordförande för Kristdemokraterna i Svalövs kommun, ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige och ordförande av Valberedningsnämnden

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
Ärlighet, tillförlitlighet och förmåga att lyssna

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag läste svar på några pappafrågor till olika politiska partier som fanns på Pappamanualens sida inför valet 2010. Alla partier svarade undvikande och med misstänksamhet. Bara KD visade empati. Jag gick med i KD 2013 och välkomnades med öppna armar av Kristdemokraterna i Svalövs kommun.

Varför Kristdemokraterna?
KD är det enda parti som har med den kristna etiken i sitt principprogram, och som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Det är ett parti som sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Gott samarbete och bra personkemi i kommunens styre och en bra politisk dialog även med oppositionen så att Svalöv blir en ännu bättre kommun.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs Kommun?
Jag är glad att jag fått vara med om att ta beslut om det samarbete mellan KD, SD och M som är så stabilt och bra, och som är en bra grund för ett framgångsrikt styre.


Karl-Erik Karlsson

E-post: k-e.karlsson@blixtmail.se

Tel. 0418-66 32 13

Bosatt i Svalöv.

Uppdrag: Sekreterare i partiavdelningen, medlemsregisteransvarig, pressombud och studieledare.

Karl-Erik Karlsson, en presentation:

Vem är du som person?
Jag är född smålänning och gift med skånskan Elsa sedan 53 år tillbaka. Vi flyttade till Svalöv 1969 och bor i villa på Södervång. Vi har två vuxna döttrar och tre barnbarn. Jag är biolog och har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med växtförädling.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag har varit ledamot av kommunfullmäktige i 18 år och sedan ersättare i 8 år. Dessutom har jag varit ledamot av kommunstyrelsen i 8 år och nämnd för miljö/bygg/samhällsbyggnad flera perioder. Numera avstår jag från kommunpolitiska uppdrag för att lämna plats åt yngre medlemmar i vårt parti. Jag har också varit ordförande för Kristdemokraterna i Svalövs kommun i 27 år. Fortfarande är jag verksam i vår partiorganisation och vår kommunpolitiska grupp.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
En politiker behöver bygga upp ett förtroende genom att lyssna på och sätta sig in i kommuninvånarnas situation och behov. En politiker behöver också vara handlingskraftig och ha förmåga att samarbeta för att uppnå bästa möjliga lösningar.

När, hur och varför kom du in i politiken?
I mitten av 1970-talet stötte jag på Kristdemokraterna i Svalöv och jag insåg att här fanns en uppgift även för mig. Jag hade ju ett intresse för att hjälpa mina medmänniskor och påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning. Ganska snart hamnade jag på första plats på kommunlistan, även om det dröjde till 1988 innan vi kom in i fullmäktige.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraternas program stämde överens med mina åsikter. De kristna grundvärderingarna med gyllene regeln och allas lika värde skall vara vägledande för politiken. Varje individ ska ges möjlighet och ansvar att utvecklas enligt sina förutsättningar. Speciell uppmärksamhet skall ägnas åt grupper som inte kan föra sin egen talan såsom barn, äldre, sjuka och funktionsnedsatta. Detta stämmer med mina ambitioner!

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att Svalövs kommun ska erbjuda sina invånare bästa möjliga verksamhet och tjänster i strävan mot det goda samhället där alla trivs och mår bra.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Självfallet ser jag positivt på Kristdemokraternas delaktighet i styret i kommunen. Det ger oss ett större inflytande än vi någonsin tidigare haft. Vi hoppas på ytterligare framgång för vårt parti i valet 2022, så att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla en bra kommun.


Anders Bjerehjelm

E-post: anders.bjerehjelm2@hotmail.com

Tel. 072-94 86 368

Bosatt i Svalöv.

Uppdrag: Ersättare i partiavdelningen, ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i Valberedningsnämnden.


Marie Dahlström

E-post: klarasol.1@hotmail.com

Tel. 073-810 88 34

Bosatt i Tågarp.

Uppdrag: Styrelseledamot i partiavdelningen och ersättare i vård- och omsorgsnämnden och aktiv i Kristdemokraternas kvinnoförbund

Marie Dahlström, en presentation:

Vem är du som person?
Jag bor i Tågarp med min man Stefan och vår dotter Felicia. Vi har även två stora hundar och massa akvariefiskar. Jag är utbildad undersköterska och har i princip hela mitt yrkessamma liv jobbat inom hemtjänsten. Hösten 2019 valde jag att säga upp mig efter 18 år på samma ställe.  Istället valde jag ett mer personcentrerat yrke som personlig assistent.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag sitter som ersättare i vård och omsorgsnämnden vilket är ett uppdrag som jag ser som väldigt betydelsefullt. Jag är styrelseledamot i Kristdemokraterna Svalöv och är även aktiv i Kristdemokraternas kvinnoförbund.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
En politiker har en viktig roll i samhället och inom kommunen. Det jag tycker är viktigt för en politiker, är att kunna samtala med alla oavsett partifärg, att man lyssnar och att man respekterar varje enskild individ. Det är även viktigt att vi politiker litar på att varje enskild individ själv kan ta och fatta rätt beslut för sig själva.

När, hur och varför kom du in i politiken?
Strax innan jag valde att säga upp mig 2019 började jag intressera mig för politik. Jag tyckte att ledningen inom omsorgen hade förändrats. Man såg inte längre individen utan allt handlade om ekonomi. Jag visste inte då att jag skulle bli medlem i Kristdemokraterna, men efter att ha läst på om just Kristdemokraterna så var ändå deras värderingar lika mina. Jag tyckte dom hade en bra äldrepolitik, där varje individ har rättighet att åldras med värdighet. Jag gillar Kristdemokraternas syn på sjukvården, äldreomsorgen, familjen och cancervården, ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Efter att jag blev medlem i Kristdemokraterna, så hörde Åke av sig och bjöd in mig till ett medlemsmöte. Sen har det rullat på med att jag blev ledamot i styrelsen, ersättare i vård och omsorgsnämnden och senare även aktiv inom Kristdemokraternas kvinnoförbund.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraternas värderingar stämmer bra överens med mina egna värderingar, att varje individ är sin egen och att vi alla ska ha förtroende och respekt för varje individ. Att vi ska vara en röst för de som inte kan eller inte längre kan föra sin egen talan, såsom barn, sjuka, äldre och funktionsnedsatta.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att Svalövs kommun ska erbjuda bästa möjliga villkor till varje enskild individ. Att varje individ ska bemötas med respekt och värdighet.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Jag ser positivt på samarbetet med Framgång för Svalöv. Kristdemokraterna, som relativt litet parti, har ändå fått igenom en del av sina hjärtefrågor. Jag hoppas på fortsatt samarbete 2022 med Framgång för Svalöv.


Therese Ravander

E-post: therese.ravander@gmail.com

Tel. 073-80 355 48

Bosatt i Gryttinge.

Uppdrag: Styrelseledamot i partiavdelningen och ersättare i Bildningsnämnden

Therese Ravander, en presentation:

Vem är du som person?
Jag är 51 år och bor tillsammans med min son Gustav 11 år på en gård i Gryttinge by utanför Svalöv. Har bott i Svalöv sedan 1995. Är född och uppvuxen i Sollentuna/Stockholm och flyttade ner till Skåne 1986. Jag är utbildad automationsingenjör och arbetar sedan 24 år som industrielektriker.

Vilka politiska uppdrag har du?
Styrelseledamot i Kristdemokraterna Svalöv, ersättare i Bildningsnämnden och är även aktiv i Kristdemokraternas kvinnoförbund.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
Ärlighet, medmänsklighet och förmågan att lyssna.

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag har alltid varit intresserad av politik och kände att jag ville bidra med mer. Då jag brinner för barn, ungdomar samt äldrevården och inte minst kvinnors situation i samhället så kändes det som ett naturligt val att bli mer delaktig och driva fram dessa frågor.

Varför Kristdemokraterna?
KD har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har alltid sett positivt på KD:s politik och deras hjärtefrågor som vård och omsorg. Att se till den lilla människan i samhället är viktigt och därför kändes det rätt att det blev just KD. Att det finns starka kvinnor i partiet gör en själv stark och den ursprungliga kristna värderingen är väldigt viktig. Rättvisa och empati är viktiga ledord.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Mina hjärtefrågor är barn och ungdomar, sjukvård för alla på lika villkor, äldreomsorg samt kvinnofrågor. Jag vill stärka de utsatta i samhället och bidra till att vården blir bäst i världen samt kunna motivera kvinnor att våga stå upp för sig själva.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Jag ser mycket positivt på vår roll i Framgång för Svalöv och tror starkt på att vi kan se till att Svalövs kommun blir en av de bästa kommunerna i Sverige.