Förtroendevalda


 

Aase Jönsson

Aase Jönsson – Billeberga

aase.jonsson@kristdemokraterna.se

0706-77 53 64

 • Gruppledare i kommunfullmäktige
 • Pressombud
 • Ordförande partiavdelningen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ledamot i Kommunstyrelsen
 • Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ledamot i Krisledningsnämnden
 • Ordförande Socialnämnden
 • Ledamot Socialnämndens IFO-utskott
 • Ledamot Valnämnden
 • Ordförande FINSAM
 • 1 vice ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne
 • 2 vice ordförande i Kristdemokratiska kvinnoförbundets förbundsstyrelse

 

 

Vem är du som person?
Jag är gift med Bosse sedan 45 år tillbaka. Vi har fyra vuxna barn. Familjen bor på Blomområdet i Billeberga sedan 1976. Jag jobbar som administratör i Bjuvs kommun.

Vilka politiska uppdrag har du?
Kommunalråd i Svalöv och ordförande i Socialnämnden. Ordinarie i kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare är jag gruppledare och kassör i partiavdelningen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i krisledningsnämnden, ordförande för socialnämnden, ledamot av socialnämndens IFO-utskott, ledamot i valnämnden, ordförande för FINSAM. Slutligen är jag ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet i Skåne samt 2:e vice ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
De tre viktigaste egenskaperna för en politiker är att vara ärlig, samarbetsvillig och lösningsfokuserad. Att vara ärlig innebär att man är hederlig och sanningsenlig, kort och gott en person som går att lita på!

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag började intressera mig för lokala skolfrågor när barnen gick i skolan. Detta växte till ett engagemang inom handikapprörelsen vilket i sin tur ledde till att jag gick med i Kristdemokraterna 1996 för att kunna påverka i verkliga livet.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraterna vill ge varje individ möjlighet och ansvar att utvecklas enligt sina förutsättningar. Speciell uppmärksamhet och omtanke ägnas också åt grupper som inte kan föra sin egen talan såsom barn, äldre och funktionsnedsatta. Detta stämmer med mina ambitioner!

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att Svalövs kommun ska erbjuda bästa möjliga verksamhet och tjänster åt sina invånare.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs Kommun?
Jag ser positivt på Kristdemokraternas delaktighet i styret. Vi har fått igenom en hel del av våra hjärtefrågor och vi hoppas kunna fortsätta det goda arbetet efter valet 2022.


Åke Jonsson

Åke Jonsson – Svalöv

ake.delbert.jonsson@kristdemokraterna.se

070-69 39 832

 • Vice ordförande i partiavdelningen
 • Ledamot Myndighetsnämnden
 • Ersättare Kommunfullmäktige
 • Ersättare Valberedningsnämnden
 • Ersättare Valnämnden
 • Ledamot Svalövs Samhällslokaler AB
 • Ledamot Svalövs Kommunservice AB

Vem är du som person?
Jag heter Åke Jonsson och är en snart 55-årig översättare som på min fritid är vice ordförande för Kristdemokraterna i Svalövs kommun. Jag är gift med Desie och mina söner är Jakob som snart är 21 år, Erik som snart är 17 år och Vilhelm som är 14 år.

Vilka politiska uppdrag har du?
Vice ordförande för Kristdemokraterna i Svalövs kommun, ledamot av myndighetsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i valbenredningsnämnden och valnämnden. Dessutom är jag suppleant i de kommunala bolagen Svalövs samhällslokaler samt Svalövs kommunservice.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
Ärlighet, tillförlitlighet och förmåga att lyssna

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag läste svar på några pappafrågor till olika politiska partier som fanns på Pappamanualens sida inför valet 2010. Alla partier svarade undvikande och med misstänksamhet. Bara KD visade empati. Jag gick med i KD 2013 och välkomnades med öppna armar av Kristdemokraterna i Svalövs kommun.

Varför Kristdemokraterna?
KD är det enda parti som har med den kristna etiken i sitt principprogram, och som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Det är ett parti som sätter människovärdet och familjen högt, och motarbetar alla former av totalitarism.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Gott samarbete och bra personkemi i kommunens styre och en bra politisk dialog även med oppositionen så att Svalöv blir en ännu bättre kommun.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs Kommun?
Jag är glad att jag fått vara med om att ta beslut om det samarbete mellan KD, SD och M som är så stabilt och bra, och som är en bra grund för ett framgångsrikt styre.


Karl-Erik Karlsson

Karl-Erik Karlsson – Svalöv

k-e.karlsson@blixtmail.se

0418-66 32 13

 • Sekreterare partiavdelningen
 • Medlemsregisteransvarig
 • Studieorganisatör

Vem är du som person?
Jag är född smålänning och gift med skånskan Elsa sedan 53 år tillbaka. Vi flyttade till Svalöv 1969 och bor i villa på Södervång. Vi har två vuxna döttrar och tre barnbarn. Jag är biolog och har hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med växtförädling.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag har varit ledamot av kommunfullmäktige i 18 år och sedan ersättare i 8 år. Dessutom har jag varit ledamot av kommunstyrelsen i 8 år och nämnd för miljö/bygg/samhällsbyggnad flera perioder. Numera avstår jag från kommunpolitiska uppdrag för att lämna plats åt yngre medlemmar i vårt parti. Jag har också varit ordförande för Kristdemokraterna i Svalövs kommun i 27 år. Fortfarande är jag verksam i vår partiorganisation och vår kommunpolitiska grupp.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
En politiker behöver bygga upp ett förtroende genom att lyssna på och sätta sig in i kommuninvånarnas situation och behov. En politiker behöver också vara handlingskraftig och ha förmåga att samarbeta för att uppnå bästa möjliga lösningar.

När, hur och varför kom du in i politiken?
I mitten av 1970-talet stötte jag på Kristdemokraterna i Svalöv och jag insåg att här fanns en uppgift även för mig. Jag hade ju ett intresse för att hjälpa mina medmänniskor och påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning. Ganska snart hamnade jag på första plats på kommunlistan, även om det dröjde till 1988 innan vi kom in i fullmäktige.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraternas program stämde överens med mina åsikter. De kristna grundvärderingarna med gyllene regeln och allas lika värde skall vara vägledande för politiken. Varje individ ska ges möjlighet och ansvar att utvecklas enligt sina förutsättningar. Speciell uppmärksamhet skall ägnas åt grupper som inte kan föra sin egen talan såsom barn, äldre, sjuka och funktionsnedsatta. Detta stämmer med mina ambitioner!

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att Svalövs kommun ska erbjuda sina invånare bästa möjliga verksamhet och tjänster i strävan mot det goda samhället där alla trivs och mår bra.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Självfallet ser jag positivt på Kristdemokraternas delaktighet i styret i kommunen. Det ger oss ett större inflytande än vi någonsin tidigare haft. Vi hoppas på ytterligare framgång för vårt parti, så att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla en bra kommun.


Marie Dahlström

Marie Dahlström – Tågarp

klarasol.1@hotmail.com

 073-810 88 34

 • Styrelseledamot partiavdelningen
 • Ledamot Kommunfullmäktige
 • Ersättare Kommunstyrelsen
 • Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Ersättare Krisledningsnämnden
 • Ersättare Socialnämnden
 • Ledamot Rådet för funktionshindrade och pensionärer
 • Aktiv i Kristdemokraternas kvinnoförbund

 

 


Vem är du som person?
Jag bor i Tågarp med min man Stefan och vår dotter Felicia. Vi har även två stora hundar och massa akvariefiskar. Jag är utbildad undersköterska och har i princip hela mitt yrkesaktiva liv jobbat inom hemtjänsten.

Vilka politiska uppdrag har du?
Jag sitter som ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnden, socialnämnden och så är jag ledamot av rådet för funktionshindrade och pensionärer vilket är uppdrag som jag ser som väldigt betydelsefulla. Jag är styrelseledamot i Kristdemokraterna Svalöv och är även aktiv i Kristdemokraternas kvinnoförbund.

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
En politiker har en viktig roll i samhället och inom kommunen. Det jag tycker är viktigt för en politiker, är att kunna samtala med alla oavsett partifärg, att man lyssnar och att man respekterar varje enskild individ. Det är även viktigt att vi politiker litar på att varje enskild individ själv kan ta och fatta rätt beslut för sig själva.

När, hur och varför kom du in i politiken?
Efter ca 20 år inom äldreomsorgen började jag intressera mig för politiken. Jag tyckte att ledningen inom omsorgen hade förändrats. Man såg inte längre individen utan allt handlade om ekonomi. Jag visste inte då att jag skulle bli medlem i Kristdemokraterna, men efter att ha läst på om just Kristdemokraterna så var ändå deras värderingar lika mina. Jag tyckte dom hade en bra äldrepolitik, där varje individ har rättighet att åldras med värdighet. Jag gillar Kristdemokraternas syn på sjukvården, äldreomsorgen, familjen och cancervården, ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Efter att jag blev medlem i Kristdemokraterna, så hörde Åke av sig och bjöd in mig till ett medlemsmöte. Sen har det rullat på med att jag blev ledamot i styrelsen, ersättare i vård och omsorgsnämnden och senare även aktiv inom Kristdemokraternas kvinnoförbund.

Varför Kristdemokraterna?
Kristdemokraternas värderingar stämmer bra överens med mina egna värderingar, att varje individ är sin egen och att vi alla ska ha förtroende och respekt för varje individ. Att vi ska vara en röst för de som inte kan eller inte längre kan föra sin egen talan, såsom barn, sjuka, äldre och funktionsnedsatta.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
Att Svalövs kommun ska erbjuda bästa möjliga villkor till varje enskild individ. Att varje individ ska bemötas med respekt och värdighet.

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Jag ser positivt på samarbetet med Framgång för Svalöv. Kristdemokraterna, som relativt litet parti, har ändå fått igenom en del av sina hjärtefrågor. Jag hoppas på fortsatt samarbete med Framgång för Svalöv.


Tobias Entin

Tobias Entin – Billeberga

tobias.entin@kristdemokraterna.se

070-22 44 928

 • Medlem i partiavdelningen
 • Ledamot Regionfullmäktige
 • Ledamot Kollektivtrafiknämnden
 • Ledamot Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott
 • Ledamot i Svalövs Kommunhus AB

 

Vem är du som person?
39-årig 2-barnsfar från Norrland med ett aktivt liv innehållande 7 styrelseuppdrag,
3 egna företag, ungdomscoach i fotboll, själv utövande i padel, fotboll och ishockey.

Vilka politiska uppdrag har du?
Medlem Kristdemokraterna Svalöv
Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Kollektivtrafiknämnden
Ledamot Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott
Suppleant i Svalövs Energi AB

Vilka tre egenskaper tycker du är de viktigaste för en politiker?
Jag är ärlig, har ett bra driv och ifrågasätter när jag tycker något inte står rätt till.

När, hur och varför kom du in i politiken?
Jag har vandrat ideologiskt från vänster till höger ju mer jag satt mig in i politiken, och att jag numera även är aktiv kan jag primärt tacka Åke Jonsson som personligen välkomnade mig när jag blev medlem i partiet samt Aase Jönsson för sitt otroligt imponerande driv och hennes fundamentala tro på att alltid sätta laget före jaget.

Varför Kristdemokraterna?
Brinner för allas lika värde och ideologin kring att alla har samma rättigheter såväl som skyldigheter.

Vad tycker du är viktigt och vad vill du åstadkomma i politiken?
En önskan och ett driv att modernisera konservatismen på landsbygden.
Turismen och infrastrukturen är mina hjärtefrågor. Jag kommer i mitt arbete att fokusera på att skapa bättre möjligheter för barn, tonåringar, vuxna och pensionärer att växa upp och leva på landsbygden. Detta med ökad livskvalité genom närheten till livsmedel, utvecklad infrastruktur, val på fritidsaktiviteter och nöjen i vardagen. Utan att förändra den lokala charmen!

Hur ser du på din och Kristdemokraternas politiska roll och framtid i Svalövs kommun?
Vi har en haft en stark mandatperiod där vår gruppledare Aase fått igenom många projekt som varit viktiga för våra värderingar. Kommande period räknar vi med ökat antal platser i fullmäktige och därmed större möjlighet att utveckla hjärtefrågorna Landsbygden, Äldreomsorgen, Vården och Tryggheten.


 


Leni Lövberg

Leni Lövberg – Svalöv

leni.lovberg@gmail.com

070-24 99 993

Leni Lövberg är ledamot av revisionen för Svalövs kommun.

Revisor i partiavdelningen

 


Lars Kristensson

 

Lars Kristensson – Rävatofta

lasse.kristensson@gmail.com

070-87 09 237

 • Kassör partiavdelningen
 • Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden
 • Ersättare Myndighetsnämnden
 • Ledamot i Svalövs Energi AB
 • Nämndeman Lunds tingsrätt

Vem är du som person?

Född i Ängelholm men flyttade tidigt i livet till Stockholmstrakten.

Gått i Realskola i Ängelholm, gymnasium i Danderyd och sedan på Handelshögskolan i Stockholm.

Har arbetat med olika företag inom byggmaterial, främst med sandspackel och färg.
Jag arbetade i 10 år i Saudiarabien och 5 år i Frankrike. Jag drev de senaste 15 åren ett eget företag.

Idag är jag en glad pensionär

Bor sedan 12 år i Rävatofta.

Fem barn i åldern mellan 38 och 18 år.

Blev engagerad i KD 2022. Innan dess har jag inte varit partipolitiskt aktiv.