Kristdemokraterna fastställde fullmäktigelistan

Årsmötet fastställdes kommunfullmäktigelistan inför valet i höst. I full enighet antogs nomineringskommitténs förslag. Listan toppas nu liksom vid förra valet av Aase Jönsson, Billeberga följd av Patrik Wilhelmsson, Röstånga, Sten Johansson, Teckomatorp, Delbert Jonsson, Svalöv och på femte plats Karl-Erik Karlsson, Svalöv.

Aase Jönsson, Billeberga och Patrik Wilhelmsson, Röstånga toppar kommunvalsedeln i Svalöv.

Aase Jönsson, Billeberga och Patrik Wilhelmsson, Röstånga toppar kommunvalsedeln i Svalöv.

Den fastställda listan ser ut så här:

Aase Jönsson, Billeberga
Patrik Wilhelmsson, Röstånga
Sten Johansson, Teckomatorp
Delbert Jonsson, Svalöv
Karl-Erik Karlsson, Svalöv
Lilian Hansson, Svalöv
Jörgen Lindell, Teckomatorp
Helena Wilhelmsson, Röstånga
Bo Jönsson, Billeberga.

Aase Jönsson, Billeberga omvaldes som ordförande för lokalavdelningen. Som vice ordförande nyvaldes Patrik Wilhelmsson, Röstånga