Motioner

Här hittar du Kristdemokraternas motioner (och svar/beslut som fattats kring dessa) i Region Västernorrland, tidigare Landstinget Västernorrland.

Motioner inlämnade 2019

Motioner inlämnade 2018

Motioner inlämnade 2017

Motioner inlämnade 2016

Motioner inlämnade 2015

Under perioden 2010-2014 ingick Kristdemokraterna i majoritetskoalitionen ”Vårdalliansen” tillsammans med Moderaterna, Sjukvårdspartiet Västernorrland, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de Gröna. Då det hör till ovanligheten att skriva motioner i majoritetsställning, är det av förklarliga skäl heller inte några motioner ställda under denna period.

Motioner inlämnade 2009

Motioner inlämnade 2008

Motioner inlämnade 2007

Motioner inlämnade 2005

Motioner inlämnade 2004

Motioner inlämnade 2003

Motioner inlämnade 1998

Motioner inlämnade 1986

Åren 1973 till 1985 saknade kristdemokraternas väljare representation i fullmäktige. Därav inte heller några interpellationer och frågor denna tid.