• Motion: Utvärdera beslutet att stänga BB med mera vid sjukhuset i Sollefteå

  2017 stängde BB, förlossning samt akut gynekologi och gynekologiska operationer vid sjukhuset i Sollefteå, efter beslut av dåvarande Landstingsfullmäktige 26 – 27 oktober 2016, § 173.

  I underlaget till beslutet framgår exempelvis följande, att beräknad nettobesparing ska vara 15,8 – 15,4 mkr och att sådan stängning kan genomföras utan större förändring av länsklinikens verksamhet på andra arbetsplatser.

  Hittills har ingen utvärdering gjorts. Samtidigt ser vi att BB, förlossnings- och kvinnosjukvården har en mycket pressad situation i Västernorrland. Vi vet också att oron bland blivande föräldrar i Sollefteå/Ådalen-området har skjutit i höjden.

  Vad har egentligen blivit det konkreta resultaten och konsekvenserna av fullmäktiges beslut 2016?

  Mot bakgrund av detta yrkar vi på:

  • att det snarast genomförs en extern utvärdering av vilka konkreta resultat och konsekvenser fullmäktigebeslutet inneburit utifrån följande fyra perspektiv. Det ekonomiska perspektivet, personalens perspektiv, patientens perspektiv och klimatperspektivet.

  2021-10-19

  Jonny Lundin (C), Nina Orefjärd (V), Pia Lundin (SJVP), Henrik Sendelbach (KD)


  Specialistvård | BB · gynekologi · Henrik Sendelbach · motion · kvinnosjukvård