• Motion: Gemensamt HVB-hem med länets kommuner

  Det råder stor brist på vårdhem för ungdomar med psykosocial problematik. Bristen gör att kommuner ibland placerar personer på hem som fått betydande kritik för sin verksamhet men inte av sådan grad att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat stänga verksamheten.

  Regionens mest utsatta ungdomar har rätt att få en trygg och säker vård. Bristen på vårdhem gör också placeringar kostsamma. Av dessa skäl borde det vara av största intresse för länets kommuner och regionen att tillsammans skapa ett eller flera vårdhem.

  Region Östergötland är ett exempel, där regionen tillsammans med kommunerna sommaren 2020 öppnad ett gemensamt HVB-hem för ungdomar i Norrköping.[1] Hemmet är för ungdomar i åldern 13-17 år som förutom psykosocial problematik även har psykiatriska tillstånd där öppenvård inte bedömts tillräcklig.[2] Boendet i Norrköping, som har 10 platser, har samtal som en viktig del av behandlingen. 2-3 gånger i veckan får ungdomarna träffa psykolog och kuratorer.[3]

  Vi behöver gemensamt ta ansvar för våra ungdomar och ge dem den vård de behöver och säkra att vården är trygg och säker men också se till att kostnaderna för vården hålls på en rimlig nivå.

  Jag föreslår därför:

  • att Region Västernorrland undersöker kommunernas intresse att, tillsammans med regionen, starta ett (eller flera) HVB-hem i Västernorrlands län;
  • att regionen, om intresse finns går vidare och tar fram ett färdigt förslag som regionen och länets kommuner får möjlighet att ta ställning till

  17 september 2021

  Mona Hammarstedt
  Henrik Sendelbach

  [1] Startar gemensamt HVB-hem i samverkan. Region Östergötland. 2019-12-09 https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/Startar-gemensamt-HVB-hem-i-samverkan/
  [2] HVB Fyrbylund. Norrköpings kommun. https://www.norrkoping.se/stod-och-omsorg/barn-ungdom-och-familj/hvb-fyrbylund
  [3] Unikt HVB-hem som samverkar över gränserna. Familjehemmet.se. 2020-11-27. https://www.familjehemmet.se/artiklar/unikt-hvb-hem-som-samverkar-oever-graenserna/


  Barn och unga | Henrik Sendelbach · HVB-hem · IVO · Mona Hammarstedt · motion · psykisk hälsa