• Motion: Medel från allmän försäkring till medicinsk-teknisk utrustning

  Samhället skulle kunna göra stora besparingar genom ökade investeringar i ny medicinsk-teknisk utrustning. I många fall kan dessa leda till stora ekonomiska vinster genom att vården blir effektivare och behandlingslinjer, sjukskrivningar etc kortare. För patienten är det minskade lidandet självklart den största fördelen.

  Investeringar som kan leda till sådana förbättringar är t ex utbyggnad av fiberoptiska nät mellan länets sjukhus, införande av lasermaskin för ingrepp inom gynekologi och allmänkirurgi. Exemplen är många.

  Landstinget, som ansvarar för sjukvården, har emellertid på kort sikt mindre ekonomisk nytta av sådana investeringar än många andra grupper i samhället. Kortare sjukskrivningar sparar mera pengar åt Försäkringskassan än åt landstinget. Att kunna komma tillbaka till jobbet gynnar enskilda arbetsgivaren (och arbetstagare) i allmänhet.

  Det är troligen så att vissa investeringar har mångdubbelt större värde just genom kortare sjukskrivningar än minskade kostnader gneom förkortade behandlingstider inom sjukvården. Landstinget får på kort sikt ta kostnaderna medan andra gör de stora vinsterna. Det är ett förhållande som borde kunna lösas genom att landstinget på något sätt tillförs ekonomiska resurser till särskilt värdefulla investeringar. Dessa finansiella förstärkningar bör främst komma från Försäkringskassan, den allmänna försäkringen.

  Med hänvisning till detta, föreslår vi

  • att förvaltningssutskottet får i uppdrag att arbeta för att medel från den allmänna försäkringen tillförs landstinget för investeringar i ny och kapitalintensiv högteknologisk utrustning

  För KDS landstingsgrupp

  Sverker Ågren, Sollefteå
  Göran Sydhage


  Ekonomi | Göran Sydhage · investering · medicinsk-teknisk utrustning · motion · sjukskrivning · Sverker Ågren