• Motion: Volontärer på länets sjukhus

  Många som ligger inne på sjukhus kan behöva ha någon att prata med ibland. Här skulle volontärer vara till stor glädje.

  ”En volontär (efter franska volontaire, ’frivillig’) är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt och utan att kräva någon betalning, oftast organiserat genom en frivilligorganisation.”[1] Utöver att vara en medmänniska på en avdelning kan en volontär också finnas till hjälp vid en
  sjukhusentré för att hjälpa besökare at hitta rätt.

  Volontärer har funnits på sjukhus i Stockholms län sedan 2013 då medicinkliniken på Danderyds sjukhus började samarbeta med Röda korset.[2] Idén till volontärerna kom efter att Svenska Dagbladet uppmärksammat att var fjärde i Stockholm dog i ensamhet.

  Tyvärr är det många som dör ensamma. 28,2 procent av de som avled på sjukhus i vårt län under 2020 gjorde det utan att ha någon vid sin sida.[3] När vårdpersonalen inte hinner vara med hela tiden, kan volontären vara där som medmänniska.

  Värt att uppmärksamma är också att flera regioner under pandemiåret valt att ha volontärer som vaccinationsvärdar för att avlasta vaccinationspersonalen.[4], [5]

  Det finns således många olika möjligheter att, med hjälp av volontärer, stärka medmänskligheten på länets sjukhus.

  Vi behöver stärka samhällsgemenskapen på alla plan! Jag föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att:

  • Utreda möjligheterna att införa en volontärsverksamhet på länets sjukhus

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] ”Volontär”. Wikipedia, hämtdatum 31 maj 2021. https://sv.wikipedia.org/wiki/Volontär
  [2] En vän i livets slutskede. Danderyds Sjukhus (på MyNewsDesk), 16 oktober 2017.
  https://www.mynewsdesk.com/se/danderyds_sjukhus/pressreleases/en-vaen-i-livets-slutskede-2215685
  [3] Närvarande i samma rum i dödsögonblicket på Sjukhus i Västernorrlands län jan-dec 2020,
  Svenska Palliativregistrets utdataportal.
  https://data.palliativregistret.se/utdata/report/enskilda.narvaro-dodsogonblick
  [4] ”Volontärer från frivilligorganisastioner extra resurs vid vaccination mot covid-19”.
  https://www.gotland.se/109600
  [5] Nadya Nordon, ”Volontärer sökes till massvaccination i länet”. SVT Nyheter Gävleborg, 29 mars
  2021. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/se-region-gavleborgs-presskonferens-om-massvaccination


  Bilden överst: Händer. Foto av Eliola från Pixabay (Pixabay License).


  Samverkan | civilsamhalle · dö ensam · Henrik Sendelbach · motion · medmänsklighet · volontärer