• Motion: Översyn av landstingets materialhantering

  En översyn över landstingets materialhantering kan spara stora pengar. I Värmlands län har man arbetat med sin materialhantering i projektet Livrem. Vid sidan om minskade kostnader har projektet även inneburit att man kunnat frigöra lokalutrymmen och minskat personalens arbetsbelastning.

  Arbetet med översynen anser vi även ska beakta/inkludera förslaget om vårdnära service (ett återinförande av vårdbiträden) som innebär att arbetsuppgifter såsom exempelvis förrådshantering och transporter av patienter och prover överförs till servicepersonal.

  Vi i vårdalliansen föreslår därför:

  • att det genomförs en översyn över hur materialhanteringen på länets tre sjukhus kan effektiviseras

  Per Wahlberg Moderaterna
  Jonny Lundin Centerpartiet
  Ingeborg Wiksten Liberalerna
  Mona Hammarstedt Kristdemokraterna


  Ekonomi | materialhantering · Mona Hammarstedt · motion


  Bilden överst av Ulrike Leone från Pixabay.