• Motion: Inför lån av hörapparat vid genomgång/reparation av ordinarie

  I samband med en paneldebatt som arrangerades av HRF i Västernorrland i början av juni förra året var en fråga som togs upp att man borde få låna en
  annan hörapparat när man har lämnat in sin egen för genomgång/reparation.

  Detta erbjuds på andra håll i landet, men i just Västernorrland menar man att denna möjlighet inte finns. Vi politiker lovade ta med oss frågan hem.
  Nu gör vi verklighet av patientorganisationernas goda förslag!

  Jag föreslår därför att regionfullmäktige beslutar:

  • att regionen inför möjligheten att låna en tillfällig hörapparat när man lämnar in sin ordinarie hörapparat för genomgång/reparation

  Häggsjö 1 februari 2023

  Henrik Sendelbach


  Bilden överst av kalhh från Pixabay (Pixabay License).


  Specialistvård | Henrik Sendelbach · hörapparat · HRF · motion · patientorganisation