Röstånga Röda Korskrets fick Vitsippspriset 2015

Kristdemokraterna i Svalöv delade i torsdags den 16 april ut partiets utmärkelse Vitsippspriset till Röstånga Röda Korskrets. Utdelningen skedde på Mötesplats Kupan i Röstånga. Diplom samt pris i form av ett konstnärligt utfört vitsippsarrangemang i glaskupa och en nyplockad vitsippsbukett överräcktes av kristdemokraternas ordf. Patrik Wilhelmsson och Karl-Erik Karlsson. Utmärkelsen mottogs av kretsens nyvalda ordförande Kerstin Tillaeus och förra ordföranden Olga Andersson samt ett flertal av de trogna medarbetarna i Röstånga. De blev mycket glada och tacksamma för att deras helt ideella arbete uppmärksammades.

Fr.v. Karl-Erik Karlsson, Patrik Wilhelmsson, Kerstin Tillaeus, Olga Andersson, Maj-Lis Randau och Gull-Britt Göransson.

Fr.v. Karl-Erik Karlsson, Patrik Wilhelmsson, Kerstin Tillaeus, Olga Andersson, Maj-Lis Randau och Gull-Britt Göransson.

Prismotiveringen löd:

Röda Korset är välkänt för sina insamlingar till humanitär hjälp till nödställda i olika situationer som krig och naturkatastrofer. Röstånga Röda Korskrets har emellertid inte nöjt sig med dessa behjärtansvärda insamlingar. Under förra ordföranden Olga Anderssons ledning har kretsen de senaste åren bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att anpassa verksamheten till de behov som finns i dag lokalt. Där har kretsen kunnat göra skillnad för behövande medmänniskor, där samhällets resurser inte räckt till. Detta arbete förs nu vidare av nytillträdda ordföranden Kerstin Tillaeus. Bland nya verksamheter kan nämnas hjälp och aktiviteter för flyktingar, social verksamhet i form av hantverkscafé och besöksverksamhet i Röstånga och adventskaffe till pensionärer i Röstånga och äldreboendena i kommunen. Dessutom ordnas målarskola och läxhjälp till elever på Midgård. Lokalen Kupan på Hantverksgatan är både en mötesplats och en second hand butik

Allt detta ideella arbete av många hängivna medarbetare motiverar mer än väl att Röstånga Röda Korskrets tilldelas 2015 års Vitsippspris.

Olga Andersson, under vars ordförandetid verksamheten utvecklats markant, brinner för att hjälpa människor i nöd såväl utomlands som i vårt eget land. Nya ordföranden Kerstin Tillaeus ser det som en utmaning att ta över ordförandeskapet. Eftersom hon alltid arbetat med människor ser hon nu som pensionär fram mot att leda och samordna Röda Korsets arbete inom den livaktiga kretsen.

Röda Korset hade förra året haft verksamhet i Röstånga i 100 år. Kretsen startade 1914 som en del av Onsjökretsen och blev en egen krets 1971.

Familjedag i Svalöv 9 augusti

Kristdemokraterna bjöd in till en lyckad familjedag i Svalöv.
Vädret var strålande och humöret var på topp när vi träffade många barn och föräldrar när vi bjöd på aktiviteter och fika i Svalövs centrum.

Tack alla för att ni tog er tid att komma förbi och snacka politik med oss och lyssnade på vad vi vill göra för att Svalöv ska bli bättre för barnen och deras familjer.

IMG_0180-0.JPG

Nu är äntligen skyltarna på plats

Äntligen kunde Delbert skåda skyltarna på plats vid Onsjöskolan.

Äntligen kunde Delbert skåda skyltarna på plats vid Onsjöskolan.

Äntligen är skyltarna som varnar för barn på plats vid Onsjöskolan och skolbarnen där får en tryggare trafikmiljö. Detta tack vare ett enträget arbete av vår lokalpolitiker Delbert Jonsson.
Men vi tänker inte stoppa här utan vi kommer att fortsätta att kämpa för en bättre trafikmiljö för barnen i kommunen.

Elevdatorer verklighet på Linåkerskolan tack vare Kd

Tack vare en motion från Patrik Wilhelmsson så blev elevdatorer en verklighet på Linåkersskolan.
På kommunfullmäktige den 25 mars fick Patrik ett efterlängtat bifall på sin motion om elevdatorer på Linåkersskolan efter nästan 2 års väntan.

Tanken med motionen var Patrik ville ökad jämlikhet, demokrati och kunskap bland eleverna med hjälp av elevdatorerna.

Vi kan bara säga grattis till eleverna!

Kd-riksdagsledamot träffade skolpersonal i Svalöv

Kristdemokraternas riksdagsledamot Annika Eclund, Tibro besökte nyligen Linåkerskolan i Svalöv. Där fick hon träffa både bitr. rektor Heléne Rosengren och några elever. Med vid studiebesöket var även de lokala kd-politikerna Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson. Besöket gav en bra inblick i hur Linåkerskolan numera är en mycket väl fungerande och trevlig skola, där eleverna trivs och studieresultaten är på väg uppåt. Både lärare och elever tyckte det var bra att man nu får betyg redan i klass 6. Rektorers dubbla lojaliteter dels mot skollagens krav och dels mot att hålla kommunens budget innebär däremot en svår balansgång.

Riksdagsledamot Annika Eclund, samt Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson i dialog med Lärarförbundets ordf. Susanne Svensson och vice ordf. Anna-Lena Lindekvist

Riksdagsledamot Annika Eclund, samt Aase Jönsson och Patrik Wilhelmsson i dialog med Lärarförbundets ordf. Susanne Svensson och vice ordf. Anna-Lena Lindekvist

På kvällen hade Annika Eclund och kd-gruppen också en givande dialog med representanter för Lärarförbundet i Svalöv. Då utbyttes erfarenheter både om lärarnas kompetensutveckling, arbetsförhållanden och löner liksom betyg och bristande stöd till elever med särskilda behov. Reformer i skolan måste alltid grunda sig på och vara förankrade i verksamheten. Annika Eclund, som är ersättare i riksdagens utbildningsutskott och ordförande i kristdemokraternas skolgrupp, var mycket nöjd med besöket och dialogen.