KD deltog i utfrågning

KD deltog i LO/ABFs valutfrågning

Vid utfrågningen av de politiska partierna i Folkets hus, Svalöv deltog kristdemokraternas toppkandidater till kommunfullmäktige Aase Jönsson och Åke Jonsson. De framhöll att Kristdemokraternas politik har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.

Bland många punkter på det kommunala handlingsprogrammet betonades bl.a. vikten av små barngrupper i förskolan, tidig upptäckt och tidigt stöd till elever med särskilda behov, samt inrättandet av en ungdomsmottagning vid familjecentralen Guldkornet i Svalöv.

För att ge de äldre ett bra liv bör det byggas trygghetsboenden i alla kommundelar. Fria seniorkort i kollektivtrafiken för personer över 70 år skulle bidra till att bryta ensamhet och isolering.

Stöd till småföretagare, billiga bostäder, ökad polisnärvaro i kommunen, trafiksäkerhet och cykelvägar var andra förslag man förde fram.

Vår ordförande Äke Jonsson och vår vice ordförande Aase Jönsson som står överst på vår kommunvalsedel