KD Svalöv tilldelade Karl-Erik Karlsson vitsippspris

I samband med vår sekreterare Karl-Erik Karlssons 80-årsdag beslutade vi i KD Svalövs styrelse att tilldela Karl-Erik Karlsson vitsippspriset.

Motivering

Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga i samhället, ofta utförda i det tysta. Karl-Erik har under alla år varit ett stort stöd för oss alla i KD Svalöv. Därför vill vi Kristdemokraterna i Svalöv tilldela Karl-Erik vitsippspriset i samband med högtidsdagen.