Vi hälsar Christer Laurell välkommen som medlem i Kristdemokraterna

För en tid sedan valde Christer Laurell som varit politiskt aktiv i många år att byta parti och istället bli medlem i KD och Kristdemokratiska Bondeförbundet. Vi säger välkommen till oss i KD Svalöv. Här nedan ett utdrag ur Skånska Dagbladets artikel om detta.