Aase Jönsson har valts till ordförande och Marie Dahlström har valts till vice ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne

Det är glädjande att Aase Jönsson från Billeberga valts till ordförande och Marie Dahlström från Tågarp valts till vice ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne! Grattis även till Therese Ravander i Gryttinge som valts in som ledamot av Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne!