Anförande av Aase Jönsson i kommunfullmäktige

Vi i Kristdemokraterna är glada och stolta att utgöra en del av Framgång För Svalöv, som efter det första hela verksamhetsåret kan uppvisa ett så enastående resultat. Vi vill passa på att tacka alla medarbetare i kommunen som genom sitt engagerade och goda arbete har bidragit till detta goda resultat.

2020 har inte varit ett vanligt år! Pandemin har påverkat alla, både enskilda och verksamheter. Trots dessa dåliga förutsättningar har vi lyckats genomföra flera riktade satsningar, många med speciell betydelse för barn och unga.

Om jag tar min egen kommundel som exempel:

  • Ny lekplats har anlagts
  • Ett flertal nya bänkar har placerats ut
  • Ån har rensats och längs med ån har det röjts upp

Givetvis har många andra åtgärder gjorts runt om i kommunen.

Några exempel:

  • Skateparker i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd
  • Buskröjning runt Svalövssjön
  • Skapandet av ett allaktivitetshus i Svalöv har startat upp
  • Planering för marklägenheter i Kågeröd
  • Lägenheter i Röstånga
  • Gata och Park smyckar kommundelarna inför olika högtider och helger.