Insändare publicerad i Skånska Dagbladet 2019-06-11