KD i Svalöv gjorde besök på den ganska så nyöppnade familjecentralen Guldkornet i Svalöv

Idag gjorde KD-ordf. Åke Jonsson och vice ordf. Aase Jönsson ett studiebesök på familjecentralen Guldkornet. Nu var det lite lugnare än på invigningen och vi hade ett trevligt samtal med Ann-Sofie Roslund Petersson. På Guldkornet finns barnavårdscentral, mödravårdscentral, socialrådgivning och en öppen förskola. Planer finns att längre fram utvidga verksamheten med en ungdomsmottagning, vilket vi också innerligt hoppas på.