KD i Svalövs artikel om den långa kön till äldreboende publicerades idag i Skånska Dagbladet

Svalövs kommun med slogan ”Plats för liv” borde lägga sig vinn om att ha korta väntetider för att få plats på äldreboende.

Det duger inte att ligga på plats 217 av 226 rankade kommuner, när det gäller längden på väntetider.

Vi förutsätter att kommunens avsikt med sin slogan var att erbjuda ett både värdigt och tryggt liv för invånarna och inte att i något avseende ligga i bottenskiktet.
Vårt parti liksom pensionärsorganisationerna i vår kommun reagerar skarpt på att ansvariga politiker inte varit mer förutseende i planeringen.

Vård- och omsorgsnämndens ordf. Anders Svärd erkänner att det byggts för lite platser under lång tid.

Personer som är 85 år och äldre borde automatiskt erbjudas någon form av äldreboende om de så önskar.

I den åldern är det många som både behöver hjälp i den dagliga livsföringen och som på
grund av ensamhet, när många av deras tidigare vänner gått bort, känner sig otrygga.

De behöver ett boende där de kan känna både gemenskap och trygghet.

Det kan vara ett traditionellt särskilt äldreboende, eller också någon form av trygghetsboende med viss tillgång till personal.

Finns det tillgång till trygghetsboende, kommer det också i viss mån att minska trycket på de särskilda äldreboendena.

Så vi uppmanar vård- och omsorgsnämnden att omgående planera för och snarast se till att det byggs fler boenden för äldre.
Åke D Jonsson (KD)
Karl-Erik Karlsson (KD)