Manifestation till förmån för Ukrainas folk

Den 31 mars hölls en tvärpolitisk manifestation på Svalövs stationstorg till förmån för Ukrainas oerhört hårt drabbade folk. Vår ordförande Frank Urban Johansson höll ett kort tal i enlighet med vårt årsmötesuttalande om fördömande av Rysslands invasion av den självständiga demokratiska staten Ukraina. Kriget gör att oskyldiga människor lider, svälter och tvingas på flykt från sitt älskade land samtidigt som infrastruktur, samhällen och kulturbyggnader raseras. Vad som sker är ett grovt brott mot mänskligheten. Inte bara Ukraina utan hela Europas suveränitet och frihet hotas i denna grymma krigshandling. Vi hoppas att våldet, ondskan och lögnerna skall krossas och att freden och sanningen skall segra så att Ukrainas befolkning snart kan återvända och bygga upp sitt land igen i sann demokrati och frihet!
Frank Urban Johansson vädjade också till alla som har möjlighet att stödja de humanitära hjälpinsatser som nu pågår. Själva har vi gett ett bidrag till Röda korset, som är en av de organisationer som hjälper behövande på plats i Ukraina.
Vid manifestationen gjordes en insamling via Swish till UNHCRs hjälpinsatser för Ukraina.
Ordföranden för KD Svalöv Frank Urban Johansson