Medvind för Kristdemokraterna

 

Vid Kristdemokraternas årsmöte nyligen konstaterades att vi har tydlig medvind nu och att det finns ett stort intresse för Kristdemokraterna. Under det senaste året har medlemsantalet i partiavdelningen ökat med 21 % och är nu det högsta någonsin.

Kommunfullmäktigelistan
Vid årsmötet fastställdes Kristdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige vid höstens val.  Det har varit lätt att hitta kandidater och listan upptar hela 15 namn. Det är nästan dubbelt så många kandidater som vid förra valet. Andelen kvinnor är 47 % och en tredjedel av kandidaterna är mellan 20 och 50 år. Listan toppas av kommunalrådet Aase Jönsson, Billeberga och ser ut som följer:

 1. Aase Jönsson, Administratör, Billeberga
 2. Frank Urban Johansson, Företagsekonom, Svalöv
 3. Marie Dahlström, Undersköterska, Tågarp
 4. Åke Jonsson, Översättare, Svalöv
 5. Tobias Entin, Egenföretagare, Billeberga
 6. Jonny Lövberg, Anläggningsföreståndare, Svalöv
 7. Sophie Lowes, Butikschef, Billeberga
 8. Karl-Erik Karlsson, Biolog, Svalöv
 9. Therese Ravander, Elingenjör, Gryttinge
 10. Leni Lövberg, Undersköterska, Svalöv
 11. Lars Kristensson, Civilekonom, Rävatofta
 12. Nathalie Söderstierna, Barnskötare, Billeberga
 13. Areeya Johansson, Lokalvårdare, Svalöv
 14. Anders Bjerehjelm, Jur.kand., Svalöv
 15. Bo G Jönsson, Ingenjör, Billeberga

Styrelse och övriga funktionärer
Frank Urban Johansson, Svalöv omvaldes som ordförande för partiavdelningen och Åke Jonsson, Svalöv som vice ordförande. För övriga i styrelsen blev det omval för Aase Jönsson, Billeberga, Karl-Erik Karlsson, Svalöv och Marie Dahlström , Tågarp samt nyval för Tobias Entin, Billeberga. Ersättare i styrelsen blev Therese Ravander, Gryttinge och Anders Bjerehjelm, Svalöv.  Omval som kassör blev det för Aase Jönsson och för Karl-Erik Karlsson som sekreterare. Ordinarie revisorer blev Tage Hansson och Leni Lövberg, båda från Svalöv. Som ordinarie ombud till distriktsstämmorna valdes Frank Urban Johansson, Åke Jonsson och Marie Dahlström med Leni Lövberg som ersättare.
Kristdemokraternas skånske riksdagskandidat i höstens val f.d. polisen Torsten Elofsson, Malmö presenterade några av kristdemokraternas huvudfrågor i valet och satt även ordförande vid årsmötet.

Avsiktsförklaring

Årsmötet beslöt göra följande avsiktsförklaring angående samarbete under nästa mandatperiod:

Kristdemokraterna i Svalövs kommun avser att under nästa mandatperiod fortsätta styra kommunen tillsammans med SD och M i konstellationen Framgång för Svalöv, under förutsättning att valresultatet så medger och vårt parti ges motsvarande inflytande som under innevarande mandatperiod.

Uttalande angående kriget i Ukraina

Årsmötet beslöt även göra ett Uttalande angående kriget i Ukraina:

Kristdemokraterna i Svalöv fördömer på det bestämdaste Rysslands invasion i den självständiga och demokratiska staten Ukraina. Oskyldiga människor lider, svälter och tvingas på flykt, samtidigt som infrastruktur, samhällen och kulturbyggnader raseras. Vad som sker är ett grovt brott mot mänskligheten.

Vi hoppas att våldet, ondskan och lögnerna ska krossas och att freden och sanningen ska segra. Samtidigt vädjar vi till alla som har möjlighet att stödja de humanitära hjälpinsatser som pågår just nu till stöd för Ukrainas folk. Själva väljer vi att ge ett bidrag till Röda Korset, som är en av de organisationer som hjälper behövande på plats i Ukraina.

Fr. v.  Tobias Entin (5), Aase Jönsson (1),  Frank Urban Johansson (2),  Marie Dahlström (3),  Åke Jonsson (4).