Notis om omval av KDK Skånes ordförande i Skånska Dagbladet idag

På Skånska Dagbladets Svalövssida finns det idag en notis om att Aase Jönsson är omvald som ordförande av Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne. Det nämns också att Marie Dahlström valts till vice ordförande och att Therese Ravander valts till ledamot av Kristdemokratiska kvinnoförbundet i Skåne.