Nummer 4 på vår kommunvalsedel

På plats nr 4 på KD Svalövs kommunvalsedel hittar ni
vår vice ordförande Åke Jonsson, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ordförande för valberedningsnämnden. Han har bott i Svalöv sedan 2010.
Han arbetar till vardags som översättare och korrekturläsare. På fritiden är han en ganska flitig kyrkobesökare.
Några av hans hjärtefrågor:
💙 Gör Svalövs kommun till en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i
💙 Skapa förutsättningar för att man ska ha det bra både på landet och i tätorterna!
💙 Förskolan i Billeberga ska byggas snarast utan att inkräkta på byns idrottsplats!
💙 Bygg en ungdomsmottagning, gärna i anslutning till Familjecentralen
Svalövs kommun ska vara en trygg och säker plats för alla!