Ny webbsändning från nytt kommunfullmäktigemöte

Så har det åter varit kommunfullmäktigemöte. Klicka på länken för att titta:

Webbsändning från kommunfullmäktige måndagen den 25 april

Vårt KD-kommunalråd Aase Jönsson som är ordförande för socialnämnden höll följande anförande:

”Jag kan inget annat än vara stolt över den nämnd som jag är ordförande i, och som lämnar ett positivt resultat. Och det är inte så lite. Det är två och en halv miljon. Det är mycket pengar.

Och därför tänkte jag att jag ville lyfta fram en del av de saker som gjort att vi står så bra.

Vi har en arbetslöshet som under året har legat under Skånesnittet.

Vi har även ett ekonomiskt bistånd som vi hade farhågor för att det skulle öka nu under pandemin.  Det har det inte gjort, utan vi har hållit det i schack. Och det är ju mycket tack vare Fokus sysselsättning som har vida överskridit våra förväntningar.

Sedan har vi också en arbetsmarknadsenhet som visar ett positivt överskott på nästan en miljon.

Och vår flyktingenhet har tagit emot 8 av de där 10 kvotflyktingarna som vi skulle ha.

Så jag vill med detta rikta ett tack till våra medarbetare inom Social sektor för ett fantastiskt arbete 2021. Tack så mycket.”