Nummer 2 på vår kommunvalsedel

På plats nr 2 på KD Svalövs kommunvalsedel hittar ni vår ordförande
Frank Urban Johansson, styrelseledamot i Svalövs kommunhus, ersättare i kommunstyrelsen och bildningsnämnden samt nämndeman i förvaltningsrätten i Malmö.
Han bor i Svalöv sedan 2011.
Han är utbildad företagsekonom och engagerad i livsmedelsbranschen sedan ett 40-tal år.
Några av hans hjärtefrågor:
💙 Fortsätt utveckla vår fina kommun med en levande infrastruktur och i ännu högre grad satsa på turismen!
💙 Landsbygden och alla byar i kommunen skall ges de förutsättningar som ger bra livsvillkor för alla våra innevånare!
💙 Förskolan i Billeberga skall byggas snarast utan att inkräkta på byns idrottsplats!
💙 Arbeta för att bibehålla kommunens låga arbetslöshet och ordna möjligheter för att alla våra ungdomar ska kunna få feriejobb!
Vill säkerställa att kommunen skall vara en trygg och säker plats för alla kommuninnevånare!