SVALÖVS KOMMUN FÅR ETT AKTIVITETSHUS

”Det händer något nu. Vi i KD, SD och M sätter invånarna i första rummet.”, säger Aase Jönsson (KD)
Nu är det bestämt. Svalövs kommun ska starta upp ett aktivitetshus i Svalöv nästa år. Aktivitetshuset kommer att bli en plats för aktiviteter och gemenskap för alla åldrar. Själva huset kommer att ligga i Svalöv men aktiviteter kommer även att erbjudas ute i byarna.
Under våren kommer det att anställas en person som är ansvarig för aktivitetshuset. Tanken är att denna person tillsammans med kommunens invånare, föreningar, näringsliv, viss kommunal verksamhet och samhället i stort ska organisera verksamheten och skapa något helt nytt.
Satsningen på aktivitetshuset är permanent och innebär att man breddar utbudet av aktiviteter jämfört med hur det ser ut idag. En konsekvens av detta är att Cityidrott inte kommer att fortsätta sin verksamhet i kommunen för barn från förskoleklass till årskurs 6 efter årsskiftet. Aktivitetshuset kommer att ta över deras roll att skapa aktiviteter framöver. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Cityidrott för deras stora engagemang och ett gott samarbete.
Till dess att aktivitetshuset kommer i gång med sina aktiviteter, besök gärna våra nya aktivitetsparker i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. Här finns det utegym, pumptrackbana, skateboardramp och ett teqballbord.
Källa: https://www.facebook.com/svalov.se/photos/a.160248387959492/704544106863248