Vård i livets slut

Aase Jönsson lämnade i december in en motion där hon tycker att Svalöv bör utveckla sin Vård i livets slut med VILA-grupp på samma sätt som har varit framgångsrikt i Kävlinge.

Vård efter sitt behov
Ingen smärta
Lugn och värdighet
Ansvarskännande och kompetent personal

Hela motionen finner du här: Vård i livets slut