• #1 Norra regionlistan: Anders Hettinger

  Jag heter Anders Hettinger, är 66 år gammal och bor i Skellefteå. Med fyra vuxna barn och en snabbt växande skara barnbarn har jag ett rikt familjeliv. Jag är gift med Maud och vi lever ett aktivt pensionärsliv med bl.a. mycket alpin skidåkning på vintern och båtåkning på sommaren.

  Efter ett långt yrkesliv som revisor och affärsanalytiker har jag nya engagemang som styrelseledamot i bl.a. Mellanbygdens Transport AB, Styrelseakademien Norr, Senioruniversitetet i Skellefteå och Jazzklubben Boston. Min politiska karriär har varit diskret med tidigare uppdrag som nämndeman i Förvaltningsrätten i Västerbotten.

  Med tilltagande oro har jag noterat sjukvårdens allt mer tilltagande problem, inte minst i Västerbotten. Förutom det övergripande behovet av en genomgripande sjukvårdsreforrn som samordnar all svensk sjukvård nationellt behövs i Västerbotten betydande åtgärder för att få ordning på såväl primärvården som den alldeles för körika specialistvården.

  Jag kandiderar för KD eftersom det är det enda parti som entydigt driver frågan om reform för nationell samordning samtidigt som åtgärdskraven i Västerbotten är tydliga. Regionen måste öppna upp för fler privata aktörer så vi får ett fungerande stabilt system med husläkare och inte bara underbemannade vårdcentraler med ständigt nya stafettläkare utan patientkännedom. Vidare måste vårdenheterna organisatoriskt ledas av företrädare för professionen och inte politiskt tillsatta administratörer. Entydigt framkommer att såväl trivsel som vårdeffektivitet förbättras av det. Med bättre fungerande primärvård blir också belastningen på specialistvård mindre. Länets sjukhus har olika karaktär och behöver lokalt ledarskap för hantering av de lokala förhållandena. En fråga som över hundra läkare i norra länsdelen påpekade i en gemensam skrivelse i våras.

  Så för att säkra förutsättningarna för en bättre vård i hela Västerbotten ska Du rösta på KD. Tillsammans med övriga Allianspartier är vi redo axla ansvaret styra region Västerbotten mot en kostnadseffektivare och vårdkvalitativt bättre sjukvård i länet.

   

  Anders Hettinger

  #1 KD Region Västerbotten Norra

  Skellefteå