• #3 Norra regionlistan: Per Boström

  Jag heter Per Boström. Är 40år gammal och bor i Ursviken / Skellefteå.

  Snabba fakta:

  Fru och fyra barn, och ett familjehemsbarn på deltid.

  Hund, katter och andra smådjur.

  Älskar havet och framför allt segling.

  Jag kommer från en företagarfamilj där vi nu i tredje generation driver bageri, konditori och caféer.

  Jobbar nu deltid som gruppledare för KD Skellefteå. Men även företagsledning och som verksamhetsutvecklare, med engagemang inom ett par bolag.

   

  Min yrkesbana har innefattat arbete både som anställd inom stora bolag så som New Boliden men även inom mindre företag så som fåmans åkerier och andra verksamheter. Jag har sett för- och nackdelar inom många former av både arbete och företagande. Med verksamheter av olika storlekar. Jag brinner mycket för just verksamhetsutveckling, att förbättra, att försöka utföra saker på ett smartare sätt.

   

  När det kommer till politiskt engagemang så är min infallsvinkel att samhällets viktigaste uppgift är att ta hand om sina medborgare på bästa sätt. Oavsett om det handlar om barnomsorg, skola eller sjukvård. Sjukvård blir särskilt viktigt. Framförallt eftersom att dem som befinner sig inom ett sjukdomstillstånd eller är skadade, ofta är begränsade eller helt oförmögna till att ta hand om eller läka sig själva. Man är utelämnad och beroende av andra. Därför är det av yttersta vikt att vården fungerar väl. Och att vi som medborgare kan lita på att vi får den vård som krävs, när den behövs. Så ser det tyvärr inte ut inom de flesta regioner i Sverige idag. Vi har långa vårdköer och en ojämlikvård.

  Jag vill jobba för ett förstatligande av sjukvården. Rationalisera bort flera tusen regionpolitiker i detta land och få en nationell samordning. Med likvärdig vård inom hela Sverige. Det skall vara tryggt att vara svensk. Man skall kunna lite på att mesta möjliga av pengarna går till vård, inte till byråkrati och politik.

  Per Boström

  #3 KD Regionlista Västerbotten Norra.

  Skellefteå