• Överlåt regionens folkhögskoleverksamhet

  I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar, för att vässa befintliga kunskaper eller finna helt nya. Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskilde, som för länets utveckling i stort.

  I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras av stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning från andra regioner man tar emot elever från. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna ersättning till 400 kronor per deltagarvecka, vilket är vad regionen därför betalar när en västerbottning studerar vid en folkhögskola i södra Sverige. Men för en västerbottning som studerar på en rörelsedriven skola i länet betalar regionen bara hälften, just över 200 kronor!

  SKR är överens med staten att regionerna ska medfinansiera 25 procent på utgående statsbidrag, vilket Västerbotten står långt ifrån att leva upp till. I dag är Västerbotten näst sämst i landet, medan Jönköping – där KD länge suttit i styret – är bäst i landet.

  De rörelsedrivna folkhögskolorna är värda mer. Kristdemokraterna vill därför dubblera nivån för ersättningen till 400 kronor. Inte sedan 1998 har bidraget från regionen räknats upp. Socialdemokraterna har i stället valt att urholka stödet till de rörelsedrivna skolorna medan man betalar skyhöga belopp för regionens egna skolor, plus extra medel för bland annat lokaler. En enorm ekonomisk skillnad mot de rörelsedrivna. Tycker (S) att regionens egna skolor levererar mångdubbelt högre kvalitet?

  Vi gick till val på att inte slösa med skattebetalarnas hårt intjänade slantar. Det viktiga för Kristdemokraterna är att västerbottningar erbjuds en god utbildning, men kvalitet väger tyngre än driftsform. De rörelsedrivna aktörerna har kompetens och kapacitet att ta över regionens utbildningar, men kan genomföra dem betydligt mer kostnadseffektivt utan regionens dyra administration.

  Därför har KD till regionfullmäktige lämnat in en motion om att överlåta folkhögskoleverksamheten till rörelsedrivna aktörer. Västerbottningen skulle precis som i dag kunna söka de utbildningar hon eller han önskar.

  Socialdemokraterna har under lång tid valt att slösa med den enskildes skattepengar på dyrt skötta regionala folkhögskolor, medan man borstar ned smulor åt den vårdpersonal som slitit under pandemin. I tider som dessa behöver vi västerbottningar tillgång till adekvat utbildning än mer, precis som vi behöver vara effektiva i hur vi använder skattemedlen.

  Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) Region Västerbotten
  Veronica Kerr, vice ordförande (KD) kulturutskottet