• Vi behöver fler platser för betald specialistutbildning

    Det måste finnas tydliga kopplingar mellan ansvar och kompetens och vilken lön man får. Sjuksköterskor ska avlastas arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker behövs. Därför behövs fler platser för betald specialistutbildning, tydlig löneutveckling och relevanta arbetsuppgifter efter slutförd utbildning. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll och ta nya steg i karriären.
    Kristdemokraterna vill:
    – Fler platser för betald specialistutbildning. Sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor ska ha likvärdiga villkor som läkare under ST-utbildning, med bibehållen lön.
    – Barnmorskornas antal måste öka, villkor måste stärkas, de ska erhålla betald utbildning samt möjlighet att växla i arbetsuppgifter mellan förlösande och andra uppgifter. Samt regionen måste erbjuda barnmorskor som gått in i andra arbetsuppgifter att komma tillbaka till barnmorskeyrket.
    – Samt utöka antalet AT- och ST- tjänster.