• Sammanhållen vårdkedja för våra unga!

  Det är ingen nyhet att BUP har svårt att klara sitt uppdrag.  Skolhälsovården inom kommunerna är ofta  underdimensionerade. Och primärvårdens första linjens psykiatri får ta ett allt för tungt ansvar när BUP skickar tillbaka remisserna. Och ytterst lider de barn och unga som behöver hjälp. Detta måste få ett slut.

   – Jag får samtal nästan dagligen av oroliga föräldrar som väntar på få hjälp för sina barn men bollas mellan olika instanser istället medan barnen är hemma och mår dåligt. Så kan vi inte ha det, säger Hans-Inge Smetana

  – Det är aldrig lyckligt när det är flera huvudmän som har uppdraget. Även om samarbeten finns är det i för liten skala. Därför lyfter vi fram frågan på regionfullmäktige igen både i en interpellation men också en motion, för det är på tiden att vi i projektform testar att få en ansvarig huvudman, för barnens bästa, säger Hans-Inge Smetana

  Pressmeddelande samt både interpellationen och motionen i sin helhet finns som bifogad fil i länken nedan:

  Interpellation en sammanhållen vårdkedja för barn o unga

  Pressmeddelande 29 maj 2019

  För mer information:

  Hans-Inge Smetana

  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se