• #2 Södra regionlistan: Maria Eriksson

  Mitt namn är Maria Eriksson, gift och har tre vuxna barn och barnbarn. Jag bor i en by söder om Umeå som heter Åheden. Att få bo på landsbygden är en förmån. Jag gillar havet och skogen och att få ta del av det rika djurlivet. Tycker om att omges av vänner och familj Barnbarnen har en stor plats i mitt hjärta.

  Förutom arbete inom Kriminalvård och på Försäkringskassan har jag den största delen av min tid arbetat inom Region Västerbotten med tandvård.

  Områden som jag vill lägga fokus på

  • Tandvården en god tandhälsa genom hela livet möjliggöra att utveckla det förebyggande arbetet med tidiga insatser
  • Arbeta för goda arbetsvillkor och arbetsmiljö för medarbetarna .
  • Minska personalomsättningen, vi måste lyssna in personalens förslag och idéer.
  • För att skapa en god miljö  för personal och patienter ska lokalerna vara ändamålsenliga efter dagens standard och krav.
  • Primärvården behöver stärkas i hela länet .
  • Våra tre akutsjukhus ska fungera och förlossningsvården behöver förstärkas.

  Vilka fler frågor som blir aktuella får jag se när jag påbörjar mitt uppdrag, men jag är redo.

  Maria Eriksson, #2 KD Regionlista Västerbotten Södra

  Umeå