• De rödgröna svänger i frågan om fertilitetsverksamhet

    Livio Umeå har bedrivit sin verksamhet vid Norrlands universitetssjukhus i samarbete med de fyra norrlandsregionerna sedan 2002. Samarbetet sker genom ett upphandlat avtal som ger Livio rätt att hyra lokalerna samt på uppdrag utföra offentligt finansierade fertilitetsbehandlingar. De har investerat i, och äger, det mesta av utrustningen i lokalen samt driver verksamheten med egen personal. Deras nuvarande avtal upphör att gälla den 31 december 2022.
    Majoriteten har tidigare drivit frågan om att region Västerbotten ska börja driva fertilitetsverksamhet i egen regi, en dyr och tidskrävande process. Beskedet att regionen planerar att driva fertilitetsverksamhet i egen regi efter ett framgångsrikt samarbete med Livio i 20 år, känns högst ogenomtänkt. I ärendets konsekvensanalys nämns att det nuvarande avtalet är det mest ekonomiskt fördelaktiga för regionen, trots det vill regionen driva mottagningen i egen regi. Därför ser vi av högsta vikt att Regionen fortsatt samarbetar med Livios mottagning och inte startar fertilitetsverksamhet i egen regi.
    Nu har den rödgröna majoriteten äntligen svängt i frågan och insett sitt misstag, och vill precis som Kristdemokraterna fortsätta att upphandla tjänsten.
    – Vi välkomnar de rödgrönas omsvängning i frågan. Livio har gjort ett fantastiskt jobb i 20 år, låt oss fortsätta så, säger Betty-Ann Nilsson & Hans-Inge Smetana i frågan.