• Dags ta krafttag över den ofrivilliga ensamheten!

  Ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Ensamheten innebär en kronisk stress som sliter på kroppen och ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Det är dags vi tar detta på allvar!

  Allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. I Stockholm är var tionde begravning s k ”direktare” där ingen deltar vid begravningen.

  – Den ofrivilliga ensamheten drabbar många äldre som t o m tar sina egna liv i väntan på besked om äldrebonde eller andra viktiga händelser som påverkar den äldre, säger Hans-Inge Smetana

  – Inte bara äldre drabbas av ofrivillig ensamhet. Utan undersökningar visar att även barn och unga lever i en ohälsosam upplevd ensamhet som vi måste bryta, säger Betty-Ann Nilsson

  Pressmeddelande samt både interpellationen och motionen i sin helhet finns som bifogad fil i länken nedan:

  Interpellation ensamheten

  Pressmeddelande 5 november 2019

  För mer information:
  Hans-Inge Smetana
  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se