• KD räddar förlossningsvården

  Patienter kommer i kläm i Sveriges röriga vårdsystem. Kristdemokraterna vill styra upp vården och gå från 21 olika regioner till ett, nationellt ansvar. Och vi börjar med det viktigaste vi har, barnen, förlossningsvården. Västerbotten är en till ytan stort län och därför måste förlossningar finnas i länets alla 3 lasarett och dessa måste kunna ha öppet året runt. Kristdemokraterna presenterade i helgen en nationell förlossningsplan som säkerställer just detta.

  Den nationella förlossningsplanen inkluderar konkreta satsningar för att förstärka nuvarande förlossningsvården även i Västerbotten. KD satsar 1,7 miljarder på förlossningsvården i landet, 155 miljoner av de öronmärks för medfinansiering till de mottagningar som är aktuella. Av Västerbottens tre förlossningsavdelningar gäller satsningen Lycksele som idag har stora problem men även Skellefteå innefattas av satsningen som länge dragits med dåliga lokaler, för att förbättra arbetsmiljön. Med satsningen visar Kristdemokraterna tydligt att vi vill satsa på kvinnovården. Kvinnor ska kunna lita på sjukvården och förlossningsvården i hela länet.

  – Den feministiska majoriteten har gång på gång svikit länets kvinnor genom både nedstängningar och bristande lokaler. Jag är stolt att Kristdemokraterna föreslår konkreta satsningar för länets kvinnor. Det här är ett steg för att kunna erbjuda en trygg och jämlik vård, oavsett var i länet du bor, säger Hans-Inge Smetana, gruppledare, Kristdemokraterna Västerbotten.

  Tillgång till stöd och vård under hela graviditeten måste kunna säkerställas. Att skicka patienter långa sträckor skapar en oro och stress hos många kvinnor. Statlig medfinansiering kommer bland annat att skapa möjligheter för Lycksele BB att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet, även under semestertider.

  – Det finns fortfarande arbete för att kunna säkerställa Lyckseles verksamhet men detta är ett fantastiskt steg i rätt riktning. Förlossningsvården ska fungera i hela länet, säger Betty-Ann Nilsson, ledamot i HSN, Kristdemokraterna Västerbotten.

  Den nationella förlossningsplanen inkluderar följande satsningar:

  • Återöppna eller öppna nya förlossningsenheter där avståenden för födande kvinnor är som längst. Av de statliga medlen öronmärks 155 miljoner för medfinansiering av dessa förlossningsenheter. Staten medfinansierar 75% av kostnaden och medlen beräknas ge öppning av 7 enheter. För regioner som idag har mindre enheter som ska värnas kan ansökan om statlig medfinansiering ske för att säkra fortsatt drift.
  • Ett barnmorsketeam som följer kvinnan under graviditeten och förlossningen.
  • Förstärk de mindre förlossningsenheter som finns i Sverige.
  • En mamma-rehab-check ska erbjudas till alla nyblivna mammor.
  • Inrätta ett nationellt forskningsprogram på kvinnors hälsa och kvinnosjukdomar.
  • De avsatta medlen föreslås vara strikt designerade till att genomföra den nationella förlossningsplanen och återöppning av enheter. Medlen för delfinansiering ska erhållas långsiktigt men med krav på genomförande.
  • Socialstyrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt följa upp måluppfyllelsen i den nationella förlossningsplanen.