• ”Hälsan sommarstänger inte”

    Ännu en hälsocentral tvingas till sommarstängning… Vilhelmina sjukstuga stänger sin akutvårdsavdelning under tio veckor i sommar. Det innebär att det inte kommer finnas någon personal för en första bedömning nattetid under den här perioden. Anledningen till beslutet är personalbrist.
    Majoriteten hävdar att man ändå har det antal vårdplatser som krävs för att bedriva en patientsäker vård i sommar. Detta trots att Vilhelmina är långt ifrån den första som tvingas stänga. Lycksele lasarett tvingas till exempel att slå ihop två vårdavdelningar bara för att kunna hålla öppet. Redan nu saknas vårdplatser på länets alla tre sjukhus och situationen blir bara värre. Vårdplatserna minskar, men det gör inte behovet.
    – Västerbotten ska ha en vård som är tillgänglig, året om. Hälsan sommarstänger inte. Personalen behöver få rimliga arbetsvillkor, så vi åter kan bemanna upp stängda vårdplatser, säger vår gruppledare Hans-Inge Smetana gällande nyheten.
    Den långsiktigt mest hållbara lösningen för att behålla kompetent personal och attrahera nya är att erbjuda rimliga lönevillkor och en trygg arbetsmiljö. Vi behöver få en långsiktig handlingsplan på plats som skapar en framtidstro inom vården. God och nära vård ska bedrivas i primärvården. Då kan man inte fortsätta att stänga hälsocentraler under sommaren.