• Redo att förbättra arbetsvillkoren i välfärden

  Kvinnodominerade yrken som undersköterskor, förskollärare och vårdbiträden hade redan innan pandemin en oerhörd ansträngd arbetsmiljö och höga sjukskrivningstal.
  Tidningen Arbetet rapporterade tidigare i sommar att under första halvåret i år var det fler som lämnade yrket på grund av nedsatt arbetsförmåga, beroende på fysisk eller psykisk ohälsa, än på grund av arbetsbrist. Detta är en ohållbar situation för landets kvinnor som arbetar i välfärdssektorn.
  Kristdemokraterna vill:
  ✖️Fler kollegor inom vård och omsorg
  ✖️Mindre barngrupper i förskolan – inför lagstadgat maxtak för barngruppernas storlek, max tolv barn i barngrupper för barn under 3 år.
  ✖️En systematisk sammanställning av forskning kring orsakerna till kvinnors högre sjukskrivningstal behöver genomföras.
  ✖️Utred orsakerna till hög förskrivning och användning av läkemedel vid depression bland kvinnor.