• Kristdemokraterna stärker sin position i Västerbotten

  Kristdemokraterna fortsätter att stärka sin position i Västerbotten. Partiet får ett ytterligare mandat i norra valkretsen och nu är förhandlingarna inför den kommande mandatperioden färdigställda och beslut är fattade.

  Den nya fullmäktigegruppen består av Anders Hettinger, Skellefteå, Per Boström, Skellefteå, Betty-Ann Nilsson, Lycksele, Hans-Inge Smetana, Vännäs och Maria Eriksson, Umeå. Partiet har också beslutat om vem som ska inneha uppgifterna. Vi dubblerar representationen i nä...

 • KD räddar förlossningsvården

  Patienter kommer i kläm i Sveriges röriga vårdsystem. Kristdemokraterna vill styra upp vården och gå från 21 olika regioner till ett, nationellt ansvar. Och vi börjar med det viktigaste vi har, barnen, förlossningsvården. Västerbotten är en till ytan stort län och därför måste förlossningar finnas i länets alla 3 lasarett och dessa måste kunna ha öppet året runt. Kristdemokraterna presenterade i helgen en nationell förlossningsplan som säkerställer just detta.

  Den nationella förlossnin...

 • Roland Sjögren ny distriktsordförande för kristdemokraterna i Västerbotten

  Bild. Anders Sellström & Roland Sjögren. Foto L-Å Holmgren.

  Vid Kristdemokraternas distriktsårsmöte i Lycksele 14 mars valdes kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Lycksele, Roland Sjögren till ordförande för länets kristdemokrater. Han efterträder Anders Sellström som innehaft posten i 16 år.

  Flera deltagare uttryckte stor tacksamhet till Anders för hans stora engagemang och gedigna arbete under alla dessa år.  Förutom distriktsordförande har han varit riksdagsman...

 • Dags ta krafttag över den ofrivilliga ensamheten!

  Ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Ensamheten innebär en kronisk stress som sliter på kroppen och ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Det är dags vi tar detta på allvar!

  Allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. I Stockholm är var tionde begravning s k ”direktare” där ingen deltar vid begravningen.

  – Den ofrivilliga ensamheten drabbar många äldre som t o m tar sina egna liv i väntan på besked o...

 • Inför Geriatrisk vårdcentral (GVC) nu!

  Vården av äldre är både viktig men också komplex. Region Västerbotten har en ambition att vården för de äldre ska vara så ”sömlös” som det bara är möjligt. Men många äldre har många olika kontakter med sjukvården och hamnar ofta mellan stolarna mellan de två huvudmännen regionen och kommunerna.

  25 % av vården bedrivs i kommunernas regi sedan vi fört över hemsjukvården. Därför är samarbete mellan kommun och regionen ett måste och behöver utökas ytterligare för vårdtagarnas bästa.

  Läs mer
 • Klarar Lycksele att upprätthålla vården i sommar?

  Sommaren ställer ofta vårdapparaten på prov när vår personal ska ha sin sommarledighet. Lycksele lasarett är inget undantag.

  Med hjälp av chefer/koordinator som gör sitt allra bästa har man löst sjuksköterskebristen i sommar framför allt vid kirurgkliniken.

  – Vår personal i Lycksele är fantastisk att samarbeta och hitta bra lösningar som gagnar patienterna. Men jag är orolig när det kommer till hösten och verksamheten ska igång igen. Hur klarar vi personalförsörjningen vid...

 • Dags att också politiken i regionen ska spara?

  Regionens ekonomi blöder. Regiondirektören har lagt ett sparförslag. Då måste man se över alla kostnader stora som små. Eftersom Västerbotten till ytan är ett stort län blir det ett antal hotellnätter bokade varje år.

  – Det är dags att politiken också drar sitt strå till stacken och börjar se över sina kostnader. Det kan inte bara vara sjukvården som ska spara. Att se över hotellbokningar och göra en bättre upphandling är en första och enkel åtgärd som kan spara pengar över året,...

 • Sammanhållen vårdkedja för våra unga!

  Det är ingen nyhet att BUP har svårt att klara sitt uppdrag.  Skolhälsovården inom kommunerna är ofta  underdimensionerade. Och primärvårdens första linjens psykiatri får ta ett allt för tungt ansvar när BUP skickar tillbaka remisserna. Och ytterst lider de barn och unga som behöver hjälp. Detta måste få ett slut.

   – Jag får samtal nästan dagligen av oroliga föräldrar som väntar på få hjälp för sina barn men bollas mellan olika instanser istället medan barnen är hemma och mår då...

 • Regiondirektörens förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi

  Idag lämnar regiondirektör Kent Ehliasson enligt uppdrag över en plan för omställning för en hållbar ekonomi till regionstyrelsens arbetsutskott. Den innehåller åtgärder på kort och lång sikt för att vända den negativa kostnadsutvecklingen så att Region Västerbotten kan leverera hälsa, vård och utveckling i framtiden.

  Bakgrunden är dels den negativa kostnadsutvecklingen, med ett underskott på 200 miljoner kronor under årets tre första månader och dels stora behov av investeringar. Tota...

 • Dags att agera för alla kvinnor som har Hypotyreos

  Hypotyreos är en av Sveriges största folksjukdomar och allt fler blir sjuka. På 10 år har antalet ökat med 40 %. Dessutom drabbar sjukdomen oftare kvinnor. 8 av 10 som drabbas är kvinnor.

  – Sköldkörtelsjukdom är en folksjukdom som ökar särskilt hos kvinnor och det är hög tid att vi sätter ett större fokus på denna sjukdom. Det får inte vara så att när det är större andel kvinnor som drabbas tar vi inte diagnosen på lika stort allvar, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Många ...