• Redo att fixa vägarna

    Det finns tre olika typer av vägar; statliga, kommunala och enskilda. Det finmaskiga vägnätet är mycket viktiga för boende och företagande på landsbygden. En undersökning av LRF/Landja Marknadsanalys hösten 2020 visade att 90 procent av Sveriges lantbrukare använder det enskilda vägnätet i sin dagliga verksamhet. Riksförbundet Enskilda Vägar uppger att det finns omkring 28 000 mil enskilda vägar, varav ca 7 700 mil erhåller statsbidrag. Därutöver finns ca 15 000 mil skogsbilvägar. Alla dessa vägar är viktiga för jord- och skogsbruket men också för övrigt näringsliv och privatpersoner på landsbygden. Vägunderhållet är på allt för många vägar under all kritik. På vissa så till den grad att Trafikverket har sänkt hastighetsgränsen eller föreslår sänkning. Resurserna till vägunderhåll och väginvesteringar måste öka. 💙
    Kristdemokraterna vill:
    – Öka anslagen till de enskilda vägarna.
    – Öka resurserna till underhåll och investeringar av statliga och kommunala vägar för att undvika hastighetssänkningar.
    – Anslagen till underhåll av landets vägar och regionala järnvägar ska öka.