• #1 Västra regionlistan: Betty-Ann Nilsson

  Jag heter Betty-Ann Nilsson och är 58 år. Gift och bor tillsammans med min familj i Ulriksdal utanför Lycksele. Är i grunden en ”Bonnjänta” uppvuxen i Vilhelminas inland, Västanbäck. Färdig sjuksköterska 1985 och har jobbat som Ögon sedan 1994, som ortoptist sedan 2000. Att arbeta med barn och unga är något jag gjort så länge jag kan minnas och är ett oerhört givande och stimulerande jobb. Barnen är vår framtid!

  För mig är sjukvården en viktig fråga. Den ska vara tillgänglig och likvärdig för alla oavsett var du bor, (i vårt län eller i vårt land. ) För att vi ska kunna få detta krävs att vi har personal på alla olika nivåer, från primärvården till våra tre sjukhus. Personal som trivs, har bra arbetsvillkor, möjlighet att påverka sin arbetssituation och har rimliga lönevillkor. Vårdproffesionen är de som ska styra och leda vården vilket inte är fallet i nuläget. Personalen är vår viktigaste resurs!

  Lycksele lasarett, det lagomt stora!

  Här finns personal som samarbetar mellan de olika verksamheterna,  med korta beslutsvägar vilket i sin tur gör verksamheterna effektiva.

  Vi vill stärka och förbättra genom att

  • Anställa en egen ”platschef”
  • Ge personalen möjlighet att styra den verksamhet som man arbetar i!
  • ”skrota” Länsklinikerna!
  • Förbättra arbetsmiljön!
  • Stärka villkoren för regionens egen personal genom att bla växla över kostnaderna från hyrpersonalen.
  • Utveckla förlossningsavdelningen med tex Barnmorskestyrd förlossningsvård!
  • Större möjlighet till betald specialistutbildning!Personalen är vår viktigaste resurs! Låt de med rätt kompetens styra! 

   

  Betty-Ann Nilsson, #1 KD Regionlista Västerbotten Västra

  Lycksele