• Klarar Lycksele att upprätthålla vården i sommar?

  Sommaren ställer ofta vårdapparaten på prov när vår personal ska ha sin sommarledighet. Lycksele lasarett är inget undantag.

  Med hjälp av chefer/koordinator som gör sitt allra bästa har man löst sjuksköterskebristen i sommar framför allt vid kirurgkliniken.

  – Vår personal i Lycksele är fantastisk att samarbeta och hitta bra lösningar som gagnar patienterna. Men jag är orolig när det kommer till hösten och verksamheten ska igång igen. Hur klarar vi personalförsörjningen vid Lycksele lasarett, säger Betty-Ann Nilsson.

  – I regiondirektörens sparförslag som blev känt för ett par veckor sedan ska verksamhet flyttas från NUS till både Lycksele och Skellefteå lasarett. Då måste vi ha mer långsiktig plan gällande personalförsörjningen och inte anställa personal i Umeå som ska åka runt i länet, säger Betty-Ann Nilsson.

  Pressmeddelande samt interpellationen i sin helhet finns som bifogad fil i länken nedan:

  Interpellation Personalbristen vid Lycksele lasarett

  Pressmeddelande 29 maj 2019

  För mer information:
  Betty-Ann Nilsson (kd)
  Tfn 070-314 61 22
  bettyann.nilsson@gmail.comHans-Inge Smetana
  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se