• Pressträff: ”Ingen ska tvingas åka så långt för en trygg förlossning”

  Betty-Ann Nilsson höll idag en pressträff vid Skellefteå lasarett tillsammans med Liza-Maria Norlin, vår toppkandidat i Västernorrland. Ämnet på agendan var förlossningsvården, med fokus på norra Sverige. I sex av Sveriges regioner finns det kvinnor som har mer än 20 mil till närmsta förlossning: Norrbotten, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Ingen ska tvingas åka så långt för en trygg förlossning.
  Kristdemokraterna vill:
  * Möjligheten att med statlig medfinansiering återöppna eller stödja fortsatt drift av nedläggningshotade förlossningsenhet (BB) där avstånden är långa, som i Lycksele här i Västerbotten.
  * Staten måste säkra en jämlik vård i landet och med vårt förslag skulle förlossningsenheten i Lycksele få 75% av finansieringen från staten för att kunna säkra fortsatt drift.
  Att tvingas stänga ner varje år för att man inte klarar av bemanningen är ett misslyckande. Att fortsätta på samma spår som tidigare år kommer inte att lösa några problem. Sjukvårdspersonalen måste få ett större mandat när det kommer till deras arbete. Vi vill sedan tidigare införa barnmorsketeam, där samma barnmorskor följer kvinnans graviditet och är med på förlossningen. Det ger en mycket lugnare arbetsmiljö och en högre trygghet för kvinnan. Förhoppningsvis kommer också fler tillbaka till yrket som nu lämnat. Små enheter nära medborgarna ger inte bara högre trygghet utan också en bättre arbetsmiljö för personalen.
  Kvinnor ska kunna lita på sjukvården och förlossningsvården i hela länet. Kristdemokraterna ser behovet av förändring. Det är dags att låta personalen styra sitt egna sjukhus.