• ”Individen före systemet”

    I dagens VK skriver vår gruppledare Hans-Inge Smetana om behovet av att utveckla fler mellanvårdsformer. Dags att sätta individen före systemet för att kunna erbjuda en god och nära vård. Vi måste kunna möta patienterna där de behöver oss. Pandemin har gett oss nya erfarenheter och lärdomar gällande sjukvården och dess verksamheter. Samarbetet mellan kommuner och regionen har växt de senaste två åren men det finns fortfarande utrymme för utveckling.

    Västerbotten behöver fler mellanverksamhetsformer som PrimÄR för att kunna stärka samarbetet mellan regionen och kommunerna. I inlandet finns sjukstugorna som en del av arbetet men det krävs mer. Vi alla jobbar mot ett gemensamt mål, att kunna erbjuda den bästa möjliga vården till länets medborgare. Vården ska finnas lättillgängligt och på rätt nivå inom hela regionen.

    PrimÄRs arbete fokuserar på hur mycket vård som kan undvikas genom tillgänglighet och förebyggande arbete, inte hur mycket vård de i slutändan producerar. Viktigaste är att patienten får rätt vård på rätt plats. Idag saknar PrimÄR ett definierat uppdrag från regionen, utan uppdrag kan de inte lägga fram en budget eller fortsätta utveckla sin viktiga verksamhet. Deras verksamhet behövs för Västerbottens fortsatta utveckling.

    Vi Kristdemokrater sätter individen före systemet.