• Inför Geriatrisk vårdcentral (GVC) nu!

  Vården av äldre är både viktig men också komplex. Region Västerbotten har en ambition att vården för de äldre ska vara så ”sömlös” som det bara är möjligt. Men många äldre har många olika kontakter med sjukvården och hamnar ofta mellan stolarna mellan de två huvudmännen regionen och kommunerna.

  25 % av vården bedrivs i kommunernas regi sedan vi fört över hemsjukvården. Därför är samarbete mellan kommun och regionen ett måste och behöver utökas ytterligare för vårdtagarnas bästa.

  – Det är dags vi på allvar ser våra äldres vårdbehov och tar dem på allvar. Istället för att behöver vandra mellan huvudmännen ska även de äldre ha rätt till en sömlös vård. Då behöver vi se hela människan och det gör vi i GVC. Därför lyfter vi frågan på fullmäktige för att få till ett tydligt arbete i primärvården, säger Hans-Inge Smetana

  – Många äldre har oerhört många läkemedel och allt för många olika kontakter i vården och tvingas berätta sin historia flera ggr. Det är ingen som ifrågasätter BVC, inte heller MVC. Varför ska man ifrågasätta GVC?, säger Betty-Ann Nilsson

  Pressmeddelande samt interpellationen finns som bifogad fil i länken nedan.

  Interpellation GVC

  Pressmeddelande 4 november 2019

  För mer information:
  Hans-Inge Smetana
  Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-628 01 02
  hans-inge.smetana@kristdemokraterna.se

  Betty-Ann Nilsson
  Vice Gruppledare Region Västerbotten
  Tfn 070-314 61 22
  bettyann.nilsson@gmail.com