• Kerr & Boström representerar KD i regionala utvecklingsnämnden

    ”Alla människor ska oavsett bostadsort kunna få del av samhällets grundläggande sociala rättigheter och ges rimliga förutsättningar att försörja sig och utveckla sin bygd. Därför krävs en aktiv regionalpolitik. Hela Västerbotten ska fungera.”
    Veronica Kerr och Per Boström  representerar Kristdemokraterna i den regionala utvecklingsnämnden den kommande mandatperioden. Nämnden ansvarar för det regionala tillväxtarbetet inom områdena Digitalisering, Kommunikation och externa relationer, Näringslivsutveckling och innovationssystem, Regional kulturverksamhet, Tillväxtpolitik, analys och samhällsbyggnad samt Utbildning och kompetensförsörjning.