• #3 Södra regionlistan: Anna-Karin Lundberg

  Namn: Anna-Karin Lundberg

  Ålder: 44 år

  Bor: Sunnansjö, Nordmaling.

  Familj: maken Andreas och två yngre barn.

  Sysselsättning/yrke: jag är utbildad till både agrotekniker och trädgårdsmästare, men sedan 20 år tillbaka driver jag ett eget lantbruksföretag. Vi har ekologisk nötköttsproduktion, växtodling och naturbetesmarker. Vi säljer livdjur till andra lantbrukare och säljer köttlådor direkt till kund. Vi har även skogsbruk.

  Intressen: Familjen så klart! Men den får konkurrens av politiken då jag är förtroendevald i både Nordmalings kommun (gruppledare KD i Nordmaling, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sociala utskottet och demokratiberedningen. Är ersättare i Barn och utbildningsutskottet och allmänna utskottet) och ledamot i regionfullmäktige samt en beredning till den som heter Beredningen för Folkhälsa och Demokrati. Jag är även med i flera föreningar tex LRF och bygdegårdsföreningen i byn.

  Jag vill göra det bättre för människor i sin vardag på olika sätt. För att nämna ett område som ligger mig varmt om hjärtat är Näringslivs- och utvecklingsfrågor. Regionen behöver livskraftiga företag och goda kommunikationer, det är ju genom ett rikt näringsliv skatteintäkterna genereras till den offentliga sektorn.

  Ett exempel på en konkret näringslivsfråga som vi i KD verkar för är att regionens självförsörjningsgrad av livsmedel ska öka, den är fruktansvärt låg idag, under 30 % och vi vill att den ska öka till 75%. Vi vill även att regionen själv i sin livsmedelsupphandlning ska fokusera på att köpa så nära ifrån som möjligt.

  Ett annat område vilket är A och O för att sjukvården ska fungera är att ge personalen bättre arbetsvillkor, där har vi jättemånga förslag i vårt regionala valmanifest.

  Det tredje området som jag tycker är viktigt är att utveckla primärvården till sk närsjukvård och att utöka hälsocentralernas öppettider till kvällsöppet, för att avlasta akutmottagningarna i städerna samt för att patienterna ska få vård nära och av rätt kompetens.

   

  Anna-Karin Lundberg, #3 KD Regionlista Västerbotten Södra

  Nordmaling